Nieuws

Instroompercentage WGA grote werkgevers

Gepubliceerd op: 5-8-2021

UWV publiceert jaarlijks het instroompercentage WGA van werkgevers met meer dan 250 werknemers. Het instroompercentage geeft het percentage werknemers aan die zijn ingestroomd in de WGA. Doelstelling van de publicatie is om werkgevers inzicht te geven in het resultaat van de inspanningen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Naast de publicatie stuurt UWV de betreffende werkgevers voorafgaand aan de publicatie zijn individuele WGA-instroomcijfer en de specificatie van de werknemers die zijn ingestroomd in de WGA.  De bijlage bevat persoonsgegevens zoals BSN en geboortedatum en dient als controlemiddel voor de werkgever om te toetsen of UWV het WGA-instroomcijfer juist heeft berekend. Op verzoek corrigeert UWV eventuele foutieve vermeldingen.

 

AVG

Het is, gelet op het huidige juridische kader voor het verwerken van persoonsgegevens, niet meer mogelijk om de bijlage met persoonsgegevens te verstrekken. Omdat het zonder persoonsgegevens voor werkgevers niet mogelijk is om hun eigen instroomcijfers te controleren, wordt in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 geregeld dat het WGA-instroompercentage niet langer wordt gepubliceerd (bron, kamerbrief 1-6-2021/2021-0000086862).

 

Whk-premiedifferentiatie

Werkgevers blijven via de Whk-premiedifferentiatie en het eigenrisicodragerschap zicht houden op de instroom in de WGA. In de huidige systematiek van de Whk-premiedifferentiatie worden geen wijzigingen aangebracht en blijft u de mogelijkheid houden om te controleren of WGA-lasten terecht en correct zijn toegerekend. Bij gebleken onjuistheden kunt u binnen 6 weken na afgifte van de Whk-beschikking bezwaar indienen en ook ná de wettelijke bezwaartermijn zijn er mogelijkheden om foutieve toerekening alsnog gecorrigeerd te krijgen.

 

Monitoren WGA-gerechtigden

Naast de controle op terechte en juiste toerekening is het van belang dat u de WGA-gerechtigden blijft monitoren. Vanwege de huidige mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal-medische dienstverlening bij UWV, vindt er nu te weinig of helemaal geen actieve monitoring van WGA-gerechtigden door UWV plaats. Hierdoor is de uitstroom van WGA naar werk of doorstroom naar de IVA te laag, met een hoge WGA-schadelast voor de individuele werkgever als gevolg. Nieuwsgierig hoe Equivalence uw Whk-premiepercentage kan verlagen? Kijk dan bij onze oplossingen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van het verlagen van uw Whk-percentage? Neem contact op met Equivalence. Wij helpen u graag.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Instroompercentage WGA grote werkgevers

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Instroompercentage WGA grote werkgevers

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Instroompercentage WGA grote werkgevers

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer