Nieuws

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023

Wij publiceren 5 nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking uit de praktijk. Dit is het vierde nieuwsbericht. Dit bericht gaat over de toerekening van ZW- en WGA-schade van een medewerker die na het einde van het dienstverband ziek is geworden. Volg Equivalence op LinkedIn zodat u op de hoogte blijft over de Whk-beschikking en download onze Whitepaper Whk.

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de Whk-premie aan u doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de  premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen. Het is daarom belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, u betaalt snel te veel.

Ziek ná datum uit dienst
Een ZW- en/of WGA-uitkering mag aan uw onderneming worden toegerekend indien de eerste ziektedag van de medewerker gedurende het dienstverband plaatsvindt óf uiterlijk 28 kalenderdagen ná beëindiging van het dienstverband.

In de toepassing van deze wettelijke bepaling worden door UWV en Belastingdienst fouten gemaakt: Ondernemingen krijgen ZW- en/of WGA-schade toegerekend waarvan de eerste ziektedag bijvoorbeeld 29 kalenderdagen of meer ná einde dienstverband ligt. Een ZW- en/of WGA-uitkering mag ook niet worden toegerekend als de betrokkene na einde dienstverband een WW-uitkering heeft ontvangen, dus ook niet indien de eerste ziektedag binnen 28 kalenderdagen ná einde dienstverband plaatsvindt.

Hoe controleert u dit?
Vraag bij ontvangst van de Whk-beschikking de onderbouwing van de toegerekende ZW- en WGA-schade op bij de Belastingdienst. U krijgt dan een overzicht van de aan uw onderneming toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen. Het overzicht bevat de volgende gegevens: Soort uitkering (ZW, WGA of WGA-flex) BSN, eerste ziektedag en de hoogte van de toegerekende uitkering. Indien van toepassing (bij meerdere dienstverbanden van de betreffende ZW- en of WGA-gerechtigde of bij overgang van onderneming) wordt tevens vermeld voor welk percentage de uitkering aan uw onderneming wordt toegerekend. Op basis van deze gegevens kunt u in uw eigen administratie controleren of de eerste ziektedag binnen het dienstverband of maximaal 28 kalenderdagen ná einde dienstverband lag. Ligt de eerste ziektedag ná einde dienstverband? Controleer dan of betrokkene vóór de eerste ziektedag een WW-uitkering heeft ontvangen. Klopt de toerekening niet volgens u? Dien dan een bezwaarschrift of -indien dit buiten de bezwaartermijn wordt vastgesteld- herzieningsverzoek in bij de Belastingdienst.

Met de Whk-controle van Equivalence weet u zeker dat u niet te veel betaalt. Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren. Benieuwd naar onze aanpak? Klik hier

Laatste Nieuws

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 6-11-2023
Lees meer
Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Gepubliceerd op: 24-10-2023
Lees meer
Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer