Nieuws

Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Recent is de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgevers tot 1 januari 2022 geen quotumheffing als de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin dit wordt bepaald.

De banenafspraak

In het sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers is afgesproken om samen 125.000 extra banen te realiseren voor arbeidsbeperkten. Dit doel moet in 2026 behaald zijn. Elk jaar wordt gekeken of overheid en marktsector progressie maken. De marktsector voldoet tot nu toe aan de verplichtingen, maar de overheid blijft achter.

Van quotumheffing naar inclusiviteitsopslag en bonus

De quotumheffing zit complex in elkaar en brengt een grote administratieve last met zich mee. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen markt- en overheidssector. De vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten moet ervoor zorgen dat dit onderscheid verdwijnt. Er gelden dan geen aparte doelstellingen meer.

De quotumheffing wordt vervangen door de inclusiviteitsopslag. Elke werkgever moet deze opslag in beginsel betalen. Maar als er voldoende banen voor arbeidsbeperkten worden gerealiseerd, ontvangt de werkgever een bonus die gelijk staat aan de inclusiviteitsopslag, waardoor er dus kosten noch opbrengsten met de banenafspraak gepaard gaan. Worden er nog meer banen gerealiseerd? Dan kan de bonus nog hoger zijn en wordt de werkgever dus beloond voor de geleverde inspanningen.

De bedoeling was dat de wijzigingen per 1 januari 2020 zouden ingaan. Omdat het waarschijnlijk niet lukt om het systeem rond de banenafspraak voor die tijd te hervormen is de periode opgeschort tot 1 januari 2022.

Naleven van de banenafspraak

Uiteraard hebben de wijzigingen gevolgen voor de werkgever. De vereenvoudiging van de regelgeving houdt niet in dat overheid of marktsector aan zijn verplichtingen met betrekking tot de banenafspraak ontkomt. Wilt u weten wat de wijzigingen voor u als werkgever betekenen of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Equivalence.

Laatste Nieuws

Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer
Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer
Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer