Nieuws

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Gepubliceerd op: 4-3-2022

Voor werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, kunnen werkgevers het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen.

Om voor LIV in aanmerking te komen moet het uurloon van de werknemer gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon zijn.

Voor 2022 geldt dat een werkgever LIV krijgt voor werknemers die minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43 per uur verdient. De tegemoetkoming bedraagt € 0,49 per verloond uur en met een maximum van € 960 per werknemer per jaar.

Voorwaarden voor lage-inkomensvoordeel

Het LIV is net als het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. De werknemer moet voor het LIV voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren bij uw
  • Het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van de werknemer is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur.
  • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV grenzen pas halverwege 2022 bekend

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV worden pas bekendgemaakt in de rekenregels per 1 juli 2022. De uurloongrenzen van het jeugd-LIV worden namelijk afgeleid van het minimumloon over het hele kalenderjaar 2022 en worden daarom pas vastgesteld zodra het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 bekend is.

Maximaal gebruik maken van LIV

Om optimaal gebruik te maken van deze regeling is het belangrijk dat u het gemiddelde uurloon en de  verloonde uren van uw werknemers goed monitort gedurende het jaar. Het zou jammer zijn als u achteraf opmerkt dat een medewerker bijvoorbeeld wél aan de looneis over een kalenderjaar heeft voldaan, maar niet aan het aantal verloonde uren. Zorg er dus voor dat u dat bijtijds kan bijsturen.

SV Expertise Center

Het SV Expertise Center van Equivalence monitort de voortgang van de LIV-eisen voor haar relaties. Naast deze monitoring verzorgt het SV Expertise Center de signalering, aanvraag en controle van álle SV regelingen. Dit verzorgen wij met onze ‘in house’ ontwikkelde softwareapplicatie EQUnet. EQUnet is gekoppeld aan uw salarissysteem voor optimale efficiency en foutloos werken.

Kijk nu de video over EQUnet en neem contact op met Equivalence voor meer informatie en een gratis demo!

Meer informatie

Meer informatie of een gratis demo? Neem contact op met Equivalence. 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 6-11-2023
Lees meer
Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Gepubliceerd op: 24-10-2023
Lees meer
Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer