Nieuws

Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Gepubliceerd op: 6-7-2021

Vanaf 1 augustus 2021 daalt de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021.

Het premiepercentage van de lage premie wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het hoge premiepercentage daalt van 7,7% naar 5,34%. Voor beide premiepercentages geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage Awf-premie blijft wel gehandhaafd op 5 procentpunt.

De verlaging geldt voor het loon dat een werknemer vanaf 1 augustus 2021 geniet. Voor werkgevers die per vier weken de aangifte loonheffingen doen, geldt de verlaging voor loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten. Als een werkgever de Awf-premie van laag naar hoog moet herzien, moet hij het hoge premiepercentage betalen dat gold in het tijdvak waarover hij de eerdere aangifte deed.

Flinke besparing op de loonkosten

De verlaging heeft te maken met het budget dat vrijkwam door de intrekking van de BIK (baan gerelateerde investeringskorting). De verlaging van de Awf-premie bespaart werkgevers de komende maanden flink wat loonkosten. Stel dat een werknemer een brutoloon van € 4.500 per maand verdient, dan scheelt dat de resterende vijf maanden van het jaar (5 x 2,36% x €4.500) € 531 Awf-premie.  Het demissionaire kabinet heeft deze tussentijdse wijziging onlangs officieel geregeld in een besluit.

Vragen over de Awf-premie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer
Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer
Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer