Nieuws

WIA voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager

Gepubliceerd op: 16-12-2021

In de Verzamelwet 2022 is een wetswijziging doorgevoerd waarmee de WIA-voorschotten verhaald kunnen worden op de WGA-eigenrisicodrager. UWV deed dit al, maar recentelijk is er een uitspraak geweest waarbij de rechter oordeelde dat hier geen rechtsgrond voor bestond (ECLI:NL:RBLIM:2021:7549).

 

Voorschotproblematiek

De beslissing of er recht bestaat op een WIA-uitkering wordt (te) laat genomen waardoor de (ex)werknemer zonder een voorschot in financiële problemen terecht zou kunnen komen. Om die reden verstrekt UWV een voorschot op de WIA-uitkering zonder dat het recht op een WIA-uitkering is vastgesteld. Door de achterstanden bij UWV wordt er steeds vaker een voorschot verstrekt aan een  (ex)werknemer. Deze voorschotten werden tot op heden dus onterecht verhaald op de WGA-eigenrisicodrager. Immers, in de wet WIA is opgenomen dat een eigenrisicodrager het risico draagt nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan (art. 83 WIA) en er is geen bepaling opgenomen dat een WIA-voorschot gelijk staat aan een WIA-uitkering.

 

Wet WIA aangepast

Omdat onze overheid van mening is dat de voorschotten toch verhaald moeten worden op de WGA-eigenrisicodrager is een artikellid toegevoegd in de WIA (artikel 84 lid 3 WIA). Hierin wordt geregeld dat een voorschot gelijk staat aan een uitkering. Daarmee kan UWV dus blijvend de WIA-voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager.

Het wetsvoorstel (en daarmee de Verzamelwet 2022) is op 14 december 2021 door de Eerste Kamer aangenomen.

 

Maar hoe werkt dit dan bij publiek verzekerde werkgevers?

Publiek verzekerde (grote en middelgrote) werkgevers krijgen de WGA-uitkeringen via de Whk-premie en de gedifferentieerde WGA-premie toegerekend.  De toerekening van WGA-schade in het Whk-regime is geregeld in de Wfsv. Doordat het Whk-regime 2 jaar terugkijkt, is door het tijdsverloop het verstrekte voorschot inmiddels een toekenning/recht geworden van een WGA-uitkering. Een voorschot wordt enkel onterecht verleend, indien sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid en er derhalve geen WGA-recht ontstaat. De voorschotproblematiek zou dus niet aan de orde moeten zijn bij een werkgever die publiek verzekerd is. Dat betekent niet dat dit abusievelijk wel gebeurt. Controleer uw Whk-beschikking dan ook goed of laat deze controleren door een expert. Equivalence controleert uw Whk-beschikking op basis van no cure no pay, klik hier voor meer informatie en onze aanpak.

Neem contact op

Laatste Nieuws

WIA voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
WIA voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
WIA voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer