Nieuws

Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Gepubliceerd op: 20-4-2021

Minister Koolmees stelt twee wijzigingen in de Wfsv voor: de eerste betreft een verhoging van de terugkeerpremie voor de Ziektewet (ZW), de tweede wijzigt regels omtrent de Whk-premievermindering bij het nemen van Regres door UWV. Hiermee wordt de situatie bedoeld waarbij een werknemer ziek is geworden en de schuld daarvan bij een derde ligt.

De wijzigingen liggen nu ter internetconsulatie, er kan tot 10 mei worden gereageerd.

Terugkeerpremie ZW
De terugkeerpremie ZW is van toepassing op werkgevers die na een periode van ZW-eigenrisicodragerschap terugkeren in het publieke bestel. De terugkeerpremie wordt meestal vastgesteld op de helft van de sectorale premie, omdat UWV geen zicht heeft op de feitelijke ZW-schadelast van de eigenrisicodragers. De helft van de sectorale premie is echter lang niet altijd een goede afspiegeling van het risicoprofiel van de werkgever. Daarnaast resulteert deze terugkeerpremie in een duidelijk tekort in het financieren van de staartlasten (de ZW-uitkeringen die achterblijven in het publieke bestel bij een overstap van publiek naar eigenrisicodragerschap). Om die reden wordt de terugkeerpremie per 1 januari 2023 verhoogd van de halve naar de hele sectorale premie. Hierdoor wordt voorkomen dat er regelmatig wordt gewisseld tussen het eigenrisicodragerschap en publieke premie vanuit een door het systeem gecreëerd financieel voordeel. De wijziging geldt voor werkgevers die op of na 1 januari 2022 vanuit het eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel.

Regres door UWV
Wanneer ziekte is veroorzaakt door de schuld van een derde, kan UWV de ZW-uitkering verhalen op die derde (of zijn verzekeraar). Als UWV met succes verhaalt, zou UWV een evenredige verlaging van de betreffende ZW-schadelast moeten doorvoeren, waardoor uiteindelijk de ZW-component van de Whk-premie (voor middelgrote en grote werkgevers) verlaagt.

Indien voorafgaand aan de ZW- of WIA-uitkering over de periode van loondoorbetalingsplicht reeds door de werkgever zelf verhaal is gehaald bij de betreffende verzekeraar, wordt de uitkomst van deze verhaalsactie van de werkgever door UWV gebruikt om een bedrag voor vermindering vast te stellen op een individueel dossier. Indien dit echter niet het geval is blijkt het voor UWV haast onmogelijk om een bedrag of regresbreuk op een individueel dossier vast te stellen.

Regresprocedures nemen soms jaren in beslag en zijn uiterst complex van aard. UWV komt daarom vaak met verzekeraars één totaalbedrag overeen. Daarnaast komt het voor dat één regresclaim meerdere uitkeringen en wetten bestrijkt. Samenvattend is het zeer complex en onuitvoerbaar voor UWV om een bedrag toe te rekenen naar een individueel dossier. Om die reden compenseert UWV in deze situatie al vanaf de invoering van de Wet Bezava (2014) de volledige ZW-uitkering. Wel wordt daarbij eerst de aansprakelijkheid vastgesteld. Deze werkwijze van UWV wordt met de voorgestelde wijziging in wetgeving omgezet.

Dat betekent dat UWV, na het vaststellen van de aansprakelijkheid bij de schuldige derde of diens verzekeraar, in alle situaties de volledige ZW- en/of WIA-uitkering in mindering brengt op de toe te rekenen ZW- en WGA-schadelast. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers te laag worden gecompenseerd bij het nemen van regres door UWV.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer