Wij blinken uit in opmerkzaamheid

Whk-beschikking

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de premie
Werkhervattingskas (Whk) aan u doorbelast.

Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien.
Onterecht, want de premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn
mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen.

Controleer de Whk-beschikking goed,
u betaalt snel te veel

Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel.

Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren.

Aanpak Whk-controle

Equivalence doet al het werk.
Wij hebben enkel de Whk-beschikking van u nodig, waarna wij de voor de controle benodigde gegevens opvragen bij UWV en Belastingdienst. Na ontvangst van de gegevens start Equivalence de controle:

1. Is de toerekening aan uw onderneming rechtmatig?
Zo nee, dan stuurt Equivalence een bezwaarschrift of herzieningsverzoek naar de Belastingdienst. Wordt het bezwaar of herzieningsverzoek gegrond verklaard, dan daalt uw Whk-percentage en wordt de teveel betaalde premie teruggevorderd.

Dit is een volledige controle op de rechtmatigheid van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen en de juistheid van het vastgestelde Whk-premiepercentage (sector, rekenregels, premielonen, Wovon, etc.)

2. Is de actuele gezondheidssituatie van de WGA-gerechtigde in lijn met de WIA-categorie en -klasse?
Equivalence analyseert het WIA-dossier en onderneemt actie richting UWV bij onjuistheden of onrechtmatigheden. 

Dit onderdeel van de Whk-controle ziet op optimale schadelastreductie door het analyseren van WGA-dossiers op duurzame arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden voor uitstroom of doorstroom naar de IVA en de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsklasse. Op basis van de bevindingen worden herbeoordelingen ingediend en, indien van toepassing, bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd.

De Whk-controle van Equivalence is volledig op basis van no cure no pay. Neem snel contact met ons op zodat wij de controle van uw Whk-beschikking kunnen starten.

Onze oplossingen