WIA (WGA - IVA)

WIA- risico

De kosten van arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht. De WGA-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels. UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze WGA schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het WGA risico. Maar ook als publieke werkgever kunt u de WGA schade beinvloeden.

Met de Risk Scan van Equivalence kunt u gedegen en gefundeerd beslissen of u eigenrisicodrager moet worden of juist in het publieke bestel moet zitten.

Aanpak Risk Scan

  • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw WGA-schadelast vanaf 2015 tot en met heden en op basis van dat inzicht gecombineerd met benchmarkgegevens, worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt. Ondanks het feit dat alle lopende WGA- dossiers bij een uitstap naar eigenrisicodrageschap achter blijven in het publieke bestel, is dit inzicht juist benodigd om offertes te kunnen opvragen voor het eigenrisicodragerschap.
  • Equivalence kijkt daarbij naar uw situatie, niet naar een algemeen voorkomende situatie. Maatwerk is cruciaal bij dit onderwerp.
  • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
  • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
  • Na ontvangst van de offertes van verschillende verzekeraars stelt Equivalence een adviesrapportage op. De rapportage wordt op uw locatie besproken.
  • Aan de hand van de rapportage kan u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager WGA. 

Na uw besluit ondersteunt Equivalence u bij de uitvoering en schadelastbeheersing van het WIA risico. Voor zowel werkgevers in het publieke bestel als de eigenrisicodrager.

Opdrachtgevers van de WIA schadelastbeheersende dienstverlening van Equivalence zijn zowel werkgevers als verzekeraars. 

Uitvoering eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. Equivalence neemt de uitvoering uit handen zodat u zich volledig kan richten op uw business. Uitvoering publieke verzekering

Ook als u publiek verzekerd bent voor het WGA risico zijn er schadelastbeheersende mogelijkheden voor u. Equivalence zorgt ervoor dat ook in het publieke bestel de schade optimaal beheerst wordt en u daardoor niet te veel WGA-premie betaalt.

Onze werkwijze WIA Expertise Center bij publieke verzekering 

Meer informatie

Onze oplossingen