Herbeoordeling, bezwaar, beroep en klachten

Ons WIA Expertise Center verzorgt het proces rond de aanvraag van herbeoordelingen bij UWV en indien nodig, de bezwaar- en beroepsprocedure. De herbeoordelingen en/of bezwaarprocedures worden -indien nodig- onderbouwd met het advies van de bedrijfsarts.

Equivalence heeft de ZBO-procedure volledig ingericht en uw onderneming kan hier op aansluiten. Daarnaast heeft Equivalence ervaren juristen in dienst die bezwaar, beroep en hoger beroepsprocedures namens u kunnen voeren en de netto loonschade en re-integratiekosten kunnen verhalen indien sprake is van een regres recht.

NIET TEVEEL BETALEN?

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de WIA regeling optimaal wordt benut. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?