Nieuws

De wijzigingen Sociale Zekerheid vanaf 2022

Gepubliceerd op: 27-9-2021

Voor het jaar 2022 zijn er -ondanks een demissionair kabinet- weer flink wat wijzigingen in aantocht. Maar een aantal verw...

Lees meer

Stijgende Whk premie

Gepubliceerd op: 7-9-2021

De werkhervattingskas premie (Whk premie) stijgt de komende jaren.

Lees meer

Instroompercentage WGA grote werkgevers

Gepubliceerd op: 5-8-2021

Geen specificatie van de WGA-instroom voor individuele werkgevers.

Lees meer

Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Gepubliceerd op: 6-7-2021

Vanaf 1 augustus 2021 daalt de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021.

Lees meer

Maatregel 5 jaar niet herbeoordelen van de baan

Gepubliceerd op: 5-7-2021

Minister Koolmees heeft middels een kamerbrief de tweede kamer geïnformeerd over het intrekken van de voorgenomen maatrege...

Lees meer

Afwijzing Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 23-6-2021

Voor het in aanmerking komen van een Loonkostenvoordeel (LKV), moet er binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepve...

Lees meer

Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Gepubliceerd op: 20-4-2021

Minister Koolmees stelt twee wijzigingen in de Wfsv voor.

Lees meer

Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

Gepubliceerd op: 14-4-2020

UWV kampt met grote achterstanden op het gebied van sociaal-medisch beoordelen.

Lees meer

Overgang van onderneming en de gevolgen voor het Sociale Zekerheidsdomein

Gepubliceerd op: 9-3-2020

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden.

Lees meer

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 2-3-2021

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst en controleer de benutting van regelingen goed.

Lees meer

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 26-2-2021

Controleer de voorlopige berekening Wtl goed, want u heeft maar tot 1 mei de tijd om bezwaar te maken.

Lees meer

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 29-1-2021

Het is belangrijk dat u de Whk beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt sn...

Lees meer

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 16-2-2021

De kosten voor sociale zekerheid zijn voor een groot deel beïnvloedbaar.

Lees meer

Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

Gepubliceerd op: 18-9-2020

Equivalence constateert dat het door UWV vastgestelde dagloon niet altijd correct is. Wat gaat er mis?

Lees meer

Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

Gepubliceerd op: 27-11-2020

Uiterlijke datum aanvragen compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen 

Lees meer

Nu kan het nog: Claim uw subsidies en regelingen!

Gepubliceerd op: 13-9-2020

Alléén dit jaar nog met terugwerkende kracht tot 2015!

Lees meer

Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

Gepubliceerd op: 31-8-2020

Uiterste datum voor aanvraag SPL 16 september 2020

Lees meer

Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Gepubliceerd op: 23-7-2020

De Wtl heeft als primair doel om personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

Lees meer

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de NOW 3

Gepubliceerd op: 1-10-2020

De impact van de coronacrisis is voor veel ondernemingen groot. Om ondernemingen financieel te ondersteunen zijn er divers...

Lees meer

Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Gepubliceerd op: 6-4-2020

De wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0

Lees meer

NIRPA accreditatie en opleiding SV regelingen

Wij verzorgen opleidingen voor professionals met een NIRPA registratie. 

Lees meer

Achterstanden UWV zorgen voor een hogere rekening voor de werkgever

Gepubliceerd op: 25-5-2020

De achterstanden bij UWV lopen op en dat heeft gevolgen voor werkgevers. 

Lees meer

Ook aanpassing in besluit Wfsv als gevolg van de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020

Generieke uitzondering 30% - herzieningssituatie in de WW-premiedifferentiatie.

Lees meer

LKV en de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020

De termijn voor het aanvragen LKV wordt verlengd met 3 maanden in verband met de Coronacrisis.

Lees meer

Vragen uit de praktijk over NOW

Gepubliceerd op: 6-4-2020

Vragen uit de praktijk van onze klanten over de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Lees meer

Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

Gepubliceerd op: 3-4-2020

Het is in deze tijd lastig om aan alle re-integratieverplichtingen te voldoen. Daarom zijn er zaken aangepast.

Lees meer

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Gepubliceerd op: 1-4-2020

Het Coronavirus blijkt nu toch een goede reden om persoonsgegevens te mogen registeren.

Lees meer

Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Gepubliceerd op: 31-3-2020

Ondernemingen die omzetverlies lijden door de Coronacrisis komen in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregelen.

Lees meer

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020

Er zijn mensen die niet naar hun werk willen, uit angst voor corona.

Lees meer

Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Gepubliceerd op: 19-3-2020

Het kabinet heeft maatregelen genomen om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen tijdens de corona crisis. 

Lees meer

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Gepubliceerd op: 16-3-2020

Wij leggen u uit hoe u als werkgever het beste kunt handelen.

Lees meer

Ook coronavirus reden voor werktijdverkorting

Gepubliceerd op: 27-2-2020

Ook het coronavirus kan een reden zijn om aanspraak te maken op de regeling werktijdverkorting.

Lees meer

Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Gepubliceerd op: 21-2-2020

Ondanks het uitstel van de Quotumheffing, geldt de Banenafspraak nog steeds.

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap

Gepubliceerd op: 2-3-2020

Wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap en welke consequenties heeft dat? 

Lees meer

Hoge WW-premie voor flexibel contract

Per 1 januari 2020 zijn er twee WW-premiepercentages, de hoge en de lage WW-premie. 

Lees meer

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Gepubliceerd op: 1-2-2020

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft recent een aanpassing van de banenafspraak voorgesteld.

Lees meer

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Op 1 januari 2020 veranderen de tarieven van het lage-inkomensvoordeel.

Lees meer

Optimale toepassing van de sociale zekerheid; de do’s en don’ts

Waar moet u op letten bij de uitvoering van sociale zekerheid? Wij leggen het uit.

Lees meer

Uitbesteden LKV levert geld op!

Benut u alle Loonkostenvoordelen en vangnetregelingen? Veel ondernemingen laten geld liggen. 

Lees meer

Is uw organisatie al AVG proof?

De AVG beschermt de privacy van individuen en stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. 

Lees meer

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd.

Lees meer

Recht op werken en loondoorbetaling na slapend dienstverband

Als een zieke werknemer lang in dienst blijft, leidt dat tot een slapend dienstverband. Daar zijn voor de werkgever risico...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Er is onder bepaalde voorwaarden compensatie mogelijk voor de kosten van de transitievergoeding.

Lees meer

Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Werkgevers krijgen tot 1 januari 2022 geen quotumheffing als de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden.

Lees meer

Er ligt geld op straat

Heeft u inzichtelijk welke kosten u heeft op het vlak van de Sociale Zekerheid? 

Lees meer

Medewerkers uit dienst: uit het oog uit het hart?

Zorg dat u de Sociale Zekerheidskosten in kaart heeft. Hierdoor bespaart u veel geld en beheert u risico’s. 

Lees meer

De WAB in het kort

Gepubliceerd op: 6-1-2020

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. 

Lees meer