ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-08-2023
Ziektewet

Vraag het ZW-ERD aan vóór 1 april of 1 oktober van ieder jaar. U bent dan per 1 juli of 1 januari ZW-ERD.

De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht met een gedifferentieerde premie via de Werkhervattingskas-beschikking (Whk-beschikking). Hoe hoger de instroom en hoe langer de duur van een ZW-uitkering, hoe hoger uw Whk-premie.

UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze ZW-schade en het begeleiden en re-integreren van deze (ex) werknemers. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het ZW-risico. Vraag het ZW-ERD aan vóór 1 april of 1 oktober van ieder jaar. U wordt dan per 1 juli of 1 januari ZW-ERD.

ZW-eigenrisicodragerschap

Als ZW-eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor het begeleiden van de ZW-gerechtigden volgens de Wet verbetering Poortwachter en voor het vaststellen en uitbetalen van de ZW-uitkering. De meeste ZW-eigenrisicodragers kiezen ervoor om deze werkzaamheden uit te besteden aan een externe partij. De redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:

 • Administratieve impact
  • u dient een separate loonadministratie te voeren voor de ZW-gerechtigden;
  • daarnaast dient u voor de ZW-gerechtigden de Wet verbetering Poortwachter te volgen, met daarbij ook de administratieve verplichtingen.
 • ZW-gerechtigden zijn reeds bij u uit dienst
  • Veel werkgevers hebben alle beschikbare capaciteit nodig voor het beheersen van het verzuim van de medewerkers in dienst;
  • De focus ligt primair bij de eigen bedrijfsvoering.
 • Het begeleiden van ZW-gerechtigden is anders dan het begeleiden van zieke medewerkers
  • Indien de ZW-gerechtigde zich bijvoorbeeld herhaaldelijk niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan dient u een maatregel op te leggen volgens het UWV-maatregelenbesluit. Deze procedure dient u via het UWV te voeren;
  • Een ZW-gerechtigde heeft vaak geen binding (meer) met uw bedrijf. Daarom kan het begeleiden van de ZW-gerechtigde lastig zijn;
  • Een ZW-gerechtigde dient begeleid te worden en gere-integreerd te worden, daarbij is 2e spoor re-integratie de meest voorkomende situatie omdat er vaak geen mogelijkheden zijn voor 1e spoor.

Wel de voordelen, niet het ongemak

Besteed daarom het ZW-ERD uit aan een specialist. Equivalence voert voor veel werkgevers het ZW-ERD uit. Wij bieden u de mogelijkheid om zowel het ZW-casemanagement als de ZW-uitkeringenadministratie uit te besteden of bijvoorbeeld enkel de ZW-uitkeringenadministratie. Daarbij krijgt u de beschikking over EQUnet, onze beveiligde softwareapplicatie, waarin u in het dashboard exact kunt zien wat de status is van de ZW-dossiers, de duur, de kosten en de aantallen per gewenste periode en afdeling. Volledige grip, maximale beheersing én u bespaart op uw ZW-lasten.

Twijfelt u over het ZW-ERD?

Onze specialisten begeleiden werkgevers in de keuze naar het ZW-ERD. Aan de hand van een business case en adviesrapportage bent u in staat gedegen te besluiten voor het ZW-ERD óf het betalen van Whk-premie.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt