Nieuws

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 2-11-2022

De komende weken publiceren wij korte nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking uit de praktijk. Dit is het eerste nieuwsbericht. Volg Equivalence op LinkedIn zodat u op de hoogte blijft over de Whk-beschikking en download onze whitepaper Whk.

 

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de Whk-premie aan u  doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de  premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen.

Jaarlijks ontvangt u de Whk-beschikking van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking laat controleren, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel.

In dit artikel bespreken wij één van de fouten die wij tegen komen bij de controle van de Whk-beschikking;

DE AFRONDING VAN DE PREMIECOMPONENTEN.
Het lijkt een detail en van weinig invloed maar niets is minder waar. Om het premiepercentage ZW en WGA vast te stellen voert de Belastingdienst een aantal berekeningen uit. Bij de uitkomst van de berekeningen is een afronding van toepassing. En daar gaat het fout.

De regeling Wfsv zegt dat de afronding op 2 decimalen plaatsvindt. De UWV premiewijzer volgt de regeling Wfsv en rondt af op 2 decimalen. Echter, in de berekening op de Whk-beschikking wordt door de Belastingdienst afgerond op 4 decimalen. Het ZW- en WGA-premiepercentage kan derhalve onjuist zijn vastgesteld, omdat de afronding niet op 4 maar op 2 decimalen dient plaats te vinden. Uiteraard kan dit zowel in uw voor- als in uw nadeel zijn.

Met de controle van Equivalence weet u zeker dat u niet te veel betaalt. Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren. Benieuwd naar onze aanpak? Klik hier.

 

 

Laatste Nieuws

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer