Nieuws

Belang juiste aangiften loonheffingen

Gepubliceerd op: 1-8-2022

De aangiften loonheffingen kent meer belangen dan alleen de afdracht van loonheffing. U verstuurt maandelijks of vierwekelijks de loonaangifte naar de Belastingdienst. De gegevens voor de werknemersverzekeringen uit uw loonaangifte worden door de Belastingdienst doorgestuurd naar de polisadministratie van UWV. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie, denk daarbij aan de Belastingdienst, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank, de Gemeentelijke Sociale Diensten, Pensioenfondsen en CBS.

Werknemersverzekeringen

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid,  werkloosheid, verlof bij zwangerschap of adoptie. Deze verzekeringen zijn gebaseerd op de volgende sociale verzekeringswetten:

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet arbeid en zorg (WAZO)

UWV gebruikt de gegevens uit de polisadministratie om het recht en de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens onder meer voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

LKV en LIV

Naast het uitvoeren van werknemersverzekeringen zijn de loonaangifte en de polisadministratie de bron voor het toekennen van Loonkostenvoordelen en Lage-inkomensvoordeel aan werkgevers.  Zorg er dus voor dat uw aanvraag Loonkostenvoordeel juist verwerkt is in uw salarisadministratie. Heeft u een doelgroepverklaring aangevraagd bij UWV en verkregen maar wordt er geen Loonkostenvoordeel toegekend? Dan heeft u in uw salarisadministratie niet, niet tijdig, of niet op de juiste wijze het Loonkostenvoordeel aangevraagd. De wijze waarop dit moet gebeuren verschilt per salarissoftware.

Geautomatiseerde controle

Equivalence heeft de intelligente worfklow- en taak-gestuurde applicatie EQUnet ontwikkeld voor het geautomatiseerd signaleren en aanvragen van Sociale Zekerheidsregelingen zoals het Loonkostenvoordeel. Met EQUnet van Equivalence bent u altijd verzekerd van een juiste aanvraag, benut u regelingen maximaal en heeft u volledig inzicht en controle. EQUnet vergelijkt de aanvraag doelgroepverklaring met uw salarisadministratie en signaleert afwijkingen. Zo weet u zeker dat er niets mis kan gaan.

Lees de whitepaper Wet tegemoetkomingen loondomein en het Loonkostenvoordeel of neem voor meer informatie contact op met Equivalence.

 

Laatste Nieuws

Belang juiste aangiften loonheffingen

Whk-premie en de no-risk polis

Gepubliceerd op: 18-11-2022
Lees meer
Belang juiste aangiften loonheffingen

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 2-11-2022
Lees meer
Belang juiste aangiften loonheffingen

De Whk-beschikking 2023 en de achterstanden bij UWV

Gepubliceerd op: 20-9-2022
Lees meer