Wet tegemoetkomingen loondomein en het loonkostenvoordeel

In deze whitepaper leest u alles over:

  • Welke werknemer in aanmerking komt voor het LKV en de no-risk polis
  • Hoe u een doelgroepverklaring aanvraagt
  • Het proces LKV inclusief handige checklist
  • De meest gemaakte fouten en hoe deze te voorkomen
  • Wat het Loonkostenvoordeel u oplevert

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is complex en de aanvraagprocedure voor het Loonkostenvoordeel (LKV) is omvangrijk. Hoewel het LKV al sinds januari 2018 bestaat, blijkt in de praktijk dat veel ondernemingen worstelen met het LKV en de voordelen daarom nog te weinig benutten. Zonde, want zo laten ondernemingen onbedoeld geld liggen.

Heeft u na het lezen van deze whitepaper vragen, wilt u werkzaamheden uitbesteden aan Equivalence of wilt u eens met ons sparren over de uitvoering van sociale zekerheid binnen uw onderneming? Dan staan wij uiteraard voor u klaar. Neem vooral contact met ons op. 

Vul onderstaand formulier in en druk op 'downloaden'. Op de pagina die vervolgens verschijnt treft u de download aan. 

Wet tegemoetkomingen loondomein en het loonkostenvoordeel

Downloaden
Whitepaper1