Nieuws

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023

U ontvangt deze maand de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein over het jaar 2022 met daarin de toe te kennen loonkostenvoordelen (LKV) en lage inkomensvoordelen (LIV). Controleer deze goed! U kunt tot en met 1 mei correcties versturen via de loonaangifte.

De voorlopige berekening wordt door UWV aan werkgevers verzonden die -volgens de gegevens bij UWV- aanspraak kunnen maken op LKV en LIV. De gegevens bij UWV zijn gebaseerd op uw aanvragen doelgroepverklaring en de door u ingestuurde loonaangifteberichten. De voorlopige berekening heeft als doel u de mogelijkheid te geven om nog tijdig correcties op de berekening door te voeren in de salarisadministratie. Dit kan tot en met 1 mei!

Loonkostenvoordelen
Het aanvragen van LKV is een bewerkelijke procedure. Er kan gemakkelijk iets mis gaan. Er zijn bij werkgevers dan ook nog steeds veel onduidelijkheden over de juiste aanvraagprocedure van het LKV. Controleer uw beschikking dus goed! Na 1 mei kunt u geen correcties meer doorvoeren en wordt in de maand juli de definitieve beschikking door de Belastingdienst uitgereikt. Op deze beschikking kan bezwaar worden ingediend, maar als u de wettelijke termijnen niet heeft gehaald ondanks dat u wel recht heeft op LKV dan wordt uw bezwaar rücksichtslos afgewezen.

Hoe weet UWV nu voor wie en voor welke categorie een doelgroepverklaring is verstrekt en hoeveel uren er is gewerkt in het afgelopen kalenderjaar?
UWV registreert alle toegekende en verstrekte doelgroepverklaringen en matcht deze data met de polisadministratie. In de polisadministratie worden alle benodigde gegevens uit de loonaangiften opgeslagen die UWV nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Op basis van het koppelen van gegevens (zoals de doelgroepverklaring en de bij een werkgever verloonde uren in een kalenderjaar) wordt een voorlopige berekening opgemaakt. Deze wordt alleen gemaakt als er

  1. een doelgroepverklaring aanwezig is en
  2. er een (correcte) aanvraag is gedaan in de Loonaangifte. Is dit niet gebeurd, dan wordt er geen LKV toegekend.

Wat gaar er mis?
Een aantal voorbeelden: U heeft een doelgroepverklaring ouderen in het bezit van een werknemer. U heeft echter geen aanvraag LKV ingediend via de Loonaangifte. De aanvraag wordt niet meegenomen in de voorlopige berekening. Er wordt hierover in de beschikking Wtl geen melding gedaan en er wordt geen LKV toegekend.

Of u heeft een doelgroepverklaring arbeidsbeperkten/scholingsbelemmerden en u heeft in de salarisadministratie een indicatie LKV arbeidsgehandicapten via de Loonaangifte aan de Belastingdienst verstuurd. In de voorlopige berekening van UWV vindt u dan de tekst:

‘afwijkende aanvraag’ ‘J’. Er wordt geen LKV toegekend.

U heeft een indicatie LKV in de salarisadministratie opgenomen en via de Loonaangifte aan de Belastingdienst verstuurd. U heeft echter geen doelgroepverklaring. De aanvraag wordt niet meegenomen in de voorlopige berekening. In de voorlopige berekening van UWV vindt u dan de tekst:

‘afwijkende aanvraag’ ‘J’. Er wordt geen LKV toegekend.

Lees de whitepaper Loonkostenvoordelen van Equivalence met alle ins en outs rond het Loonkostenvoordeel, inclusief een handige checklist. 

Geautomatiseerde raadpleging doelgroepregister en digitale aanvraag doelgroepverklaring
Equivalence heeft de softwareapplicatie EQUnet ontwikkeld. EQUnet voert het proces voor het optimaal benutten van het LKV en de no-risk polis volledig digitaal uit. EQUnet raadpleegt automatisch het doelgroepregister, verzorgt de uitvraag van een (doelgroep)status in uw eigen huisstijl en heeft de oplossing digitaal ondertekenen van machtigingen. EQUnet is 100% compliant en is gekoppeld aan uw HR- of salarissysteem. Kijk nu de video over EQUnet en neem contact op met Equivalence voor meer informatie en een gratis demo!

Meer informatie

Meer informatie of een gratis demo? Neem contact op met Equivalence. 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer
Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer
Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer