Achterstanden UWV zorgen voor een hogere rekening voor de werkgever

Gepubliceerd op: 25-05-2020
WGA-WIA

De achterstanden bij UWV lopen op en dat heeft gevolgen voor werkgevers. 

De achterstanden bij UWV voor het afgeven van WIA beschikkingen met een oordeel over arbeidsongeschiktheid nemen toe. UWV werkt er hard aan om de achterstanden weg te werken maar verwacht hier juist een verdere toename in. Er wordt gezocht naar oplossingen zoals het werven van nieuwe verzekeringsartsen en het onderzoeken van alternatieve werkwijzen om te voorkomen dat de wachttijden voor de beoordelingen in de toekomst verder oplopen.

Redenen achterstanden UWV

Uiteraard kampt ook UWV met een tekort aan verzekeringsartsen. Daarnaast is het aantal mensen dat een beroep doet op een WIA-uitkering toegenomen en is er steeds vaker sprake van complexe problematiek. Hierdoor kost een beoordeling van een WIA aanvraag meer tijd. Een meer actuele reden voor de achterstanden ligt in de Coronamaatregelen. De fysieke spreekuren zijn weliswaar vervangen door telefoon- en videospreekuren, maar het is niet in alle gevallen mogelijk om op deze manier tot een oordeel te komen. UWV moet het oordeel dan uitstellen, waardoor de achterstanden verder oplopen.

Door achterstanden duren beslissingen over uitkeringen langer

Bij sociaal-medische beoordelingen gaat het onder meer om claimbeoordelingen. Hierbij beoordeelt UWV de arbeidsmogelijkheden van degene die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt. Een werkgever en/of werknemer kan gedurende de periode waarin een WGA-uitkering wordt verstrekt om een herbeoordeling vragen. UWV onderzoekt dan of de (ex-)werknemer inmiddels weer meer zou kunnen werken of dat de arbeidsongeschiktheid juist is toegenomen en duurzaam is geworden. Het gevolg van de herbeoordeling kan zijn dat UWV de hoogte van de uitkering wijzigt, de uitkering beëindigt of dat er wellicht een IVA-uitkering verstrekt moet worden vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt de WGA-uitkering?

Letterlijk wordt de WGA uitkering door UWV aan de arbeidsongeschikten uitbetaald, al dan niet via de (voormalig) werkgever of diens verzekeraar. Maar feitelijk betaalt de (voormalige) werkgever de rekening. De WGA-uitkering wordt namelijk via de Whk-premie aan de werkgever waar de arbeidsongeschikte werknemer in dienst was toen hij ziek werd, in rekening gebracht. Werkgevers kunnen er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. In dat geval wordt de WGA-uitkering niet via de Whk-premie in rekening gebracht, maar rechtstreeks door UWV bij de (voormalig) werkgever verhaald. In alle gevallen betaalt de werkgever de rekening. Het is dan ook zuur dat door de achterstanden bij UWV deze rekening alleen maar toeneemt.

Hedenbeslissing

Wanneer UWV dan toch een beschikking af geeft na een herbeoordeling, let dan op de datum waarop de wijziging in gaat. Het is namelijk niet terecht dat UWV de beslissing niet met terugwerkende kracht verleent. Heeft UWV een hedenbeslissing afgegeven? U kunt dan in bezwaar gaan om er voor te zorgen dat de beslissing met terugwerkende kracht in gaat. Afhankelijk van de situatie kan dit tot de datum van uw aanvraag zijn of nog verder terug in de tijd. Dit kan werkgevers veel geld opleveren en besparen, maar ook de (ex)werknemer kan hierbij gebaat zijn: bij een IVA uitkering bijvoorbeeld ontvangt een arbeidsongeschikte (ex)werknemer 5% meer uitkering.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt