Communicatie is de belangrijkste sleutel bij re-integratie!

Gepubliceerd op: 08-05-2020
Ziektewet

Blijf met elkaar in gesprek, dan is de kans op succesvolle re-integratie het grootst.

Als u met een werknemer een arbeidsovereenkomst sluit, dan maakt u met de werknemer de afspraak dat er arbeid wordt verricht en dat u hiervoor loon betaalt. Een heldere afspraak die jaren kan voortduren als beide partijen tevreden blijven.

Wanneer een werknemer echter langdurig ziek wordt dan verandert de situatie. Het werk stopt of wordt nog maar gedeeltelijk uitgevoerd, maar het loon wordt nog steeds volledig uitbetaald. Werkgever en werknemer komen in een situatie terecht dat kosten en wettelijke verplichtingen op de voorgrond komen te staan.

Uiteindelijk kan het gebeuren dat beide partijen elkaar niet meer begrijpen. De werkgever snapt bijvoorbeeld niet waarom re-integratie stappen niet (vlot genoeg) worden uitgevoerd en de werknemer snapt niet waarom de werkgever hem niet gelooft of vertrouwt. Opeens is communiceren met elkaar lastig geworden terwijl dit vroeger nooit een probleem was.

Werkgever en werknemer kijken anders naar dezelfde situatie

Wat is er nu eigenlijk gebeurd waardoor communicatie opeens lastig is geworden? Zowel de werkgever als werknemer bekijken de situatie vanuit hun eigen perspectief waardoor beide partijen anders kijken naar dezelfde situatie. De werkgever is er op gericht dat zo snel mogelijk het werk (volledig) weer wordt hervat en dat kosten worden verlaagd. Natuurlijk wil een zieke werknemer ook weer zo snel mogelijk aan het werk, maar de belangrijkste doelstelling is om volledig en duurzaam te herstellen en zo min mogelijk klachten te ervaren. Het ervaren van klachten geeft automatisch een gevoel van angst, onzekerheid en op de rem trappen. Het is belangrijk dat een zieke werknemer gaat ervaren hoe hij hier het beste mee om kan gaan en welke mogelijkheden er nog zijn. Er wordt te vaak gekeken naar het verleden of naar wat er niet mogelijk is.

Probeer tijdens verzuim gezamenlijk de focus te leggen op wat er nog wel kan of mogelijk zou zijn. Daar krijgt uw zieke werknemer juist zelfvertrouwen en energie van wat vervolgens het herstel bevordert.

Om dit goed te doen is het cruciaal om tijdens een periode van verzuim met elkaar te blijven communiceren en dan niet alleen met elkaar praten in Poortwachter taal, maar juist van mens tot mens. Doet u dit niet dan zal er stress, frustratie en afstand ontstaan. Dat motiveert nooit met uiteindelijk een langere verzuimduur tot gevolg.

Een aantal tips voor een betere communicatie

 • Behandel de zieke werknemer zoals u zelf ook behandeld zou willen worden.
 • Probeert u zich in te leven in de situatie van de werknemer (hoe zou u het ervaren?).
 • Laat emoties niet hoog oplopen en voorkom onnodige discussies. Het levert namelijk niets op.
 • Benoem als u weerstand ervaart en vraag hoe deze weerstand is ontstaan. Voorkom hiermee dat dit soort situaties opnieuw ontstaan en kom er achter wat er echt bij de werknemer speelt.
 • Houd het belangrijkste doel voor ogen: samen werken aan re-integratie. Ervaren wat er nog mogelijk is en werken aan toekomstperspectief. Benoem dat je dit ook samen moet doen.
 • Vraag aan de zieke werknemer wat hem kan helpen om de re-integratie beter te laten verlopen. Denk aan een koffiegesprek in een aparte kamer of het aanwijzen van een persoonlijke coach. Een persoonlijke benadering tijdens ziek zijn is belangrijk. Het zorgt voor veiligheid en vertrouwen.
 • Maak afspraken helder, concreet en leg deze schriftelijk vast. Zorg er voor dat voor alle partijen duidelijk is wat er met elkaar is afgesproken.
 • Kom afspraken altijd na. Het niet nakomen van afspraken zorgt voor wantrouwen en afstand.
 • Evalueer regelmatig wat er met elkaar is afgesproken. Wat gaat er goed en wat kan beter? Vraag naar concrete voorbeelden. Laat de werknemer dit voor zichzelf noteren en bijhouden.
 • Wees niet bang om afspraken tijdelijk bij te stellen. Liever tijdelijk een stap terug dan een zieke werknemer die overbelast raakt en het werk helemaal niet meer kan hervatten. Blijf dus niet hangen aan initieel gemaakte afspraken. Zaken veranderen, pas afspraken daar op aan.
 • Het is belangrijk dat de zieke werknemer ook zelf nadenkt over creatieve werk oplossingen en het aangeeft wanneer er onvoldoende begeleiding is of wanneer re-integratie niet goed verloopt. Bespreek dit met elkaar.

Blijf niet alleen met elkaar in gesprek maar wees ook betrokken.

Re-integratie is tweerichtingsverkeer, je moet het samen doen. Voelt het ergens niet goed, loopt de communicatie stroef of verloopt de re-integratie niet naar wens? Ga met elkaar in gesprek, blijf met elkaar praten, alleen dan heeft re-integratie succes.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt