Controle van de beschikking Whk na een periode van eigenrisicodragerschap

Gepubliceerd op: 25-07-2022
WGA-WIA

Is uw organisatie teruggekeerd op of vóór 1 juli 2015, controleer de toegerekende schadelast dan goed.

Vanaf het jaar 2007 hebben werkgevers een keuze in het financieren van het WGA-risico: Publieke premie betalen (Werkhervattingskas - Whk) of eigenrisicodrager worden. Veel werkgevers zijn in de eerste jaren van deze keuzemogelijkheid eigenrisicodrager geworden voor het WGA-risico, waarbij zij het WGA-risico bij een private verzekeraar financierden. De verzekeraars raakte echter in financieringsproblemen omdat er een veel hogere WGA instroom was dan voorspeld. Daardoor werden de private premies fors hoger waarop veel werkgevers er voor kozen om terug te keren naar het publieke bestel.

Verschil toerekening historische schadelast na 1 juli 2015

Voor naar het publieke bestel terugkerende werkgevers was in de periode vóór 1 juli 2015 een minimumpremie van toepassing. De historische schadelast werd in zijn geheel niet meegenomen in de premieberekening. De terugkerende werkgever betaalde pas 2 jaar nadat er nieuwe WGA-instroom ontstond een hogere premie. Nieuwe WGA-instroom betrof de medewerker waarvan de eerste ziektedag ná terugstap in het publieke bestel plaatsvond. U kunt zich voorstellen dat veel werkgevers hiervan profiteerden wat uiteraard niet de bedoeling van deze keuzemogelijkheid was. Om die reden is besloten dat werkgevers die ná 1 juli 2015 vanuit het WGA-eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel direct de historische schadelast toegerekend krijgen. Dus geen minimumpremie meer maar een premie gebaseerd op de historische schadelast (T-2).

Is uw organisatie teruggekeerd op of vóór 1 juli 2015, controleer de toegerekende schadelast dan goed. WGA-uitkeringen van personen waarbij de eerste ziektedag in de periode van eigenrisicodragerschap lagen, mogen dus niet aan uw organisatie worden toegerekend. Dit doen de Belastingdienst en UWV abusievelijk niet altijd juist. Let daarbij wel op het verschil tussen de WGA-vast en de WGA-flex uitkering. Een WGA-flex uitkering kan en mag dus wel uit de periode vóór 1 juli 2015 worden toegerekend, ongeacht of uw organisatie eigenrisicodrager is geweest. Controle kan uw organisatie veel geld besparen en de Whk-premie fors verlagen.

Historische schadelast niet bewaakt door verzekeraars

Voor werkgevers die na een periode van WGA-eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel is het verstandig om naast voornoemd controlepunt ook de verzekeraar te controleren op actieve WGA-monitoring. De praktijk laat zien dat verzekeraars weinig belang hebben bij een verlaging van deze WGA-schadelast, hoe bijzonder ook. Immers, de verzekeraar financiert de WGA-uitkering tot einde toerekeningsperiode (10 jaar ná aanvang van een WGA-uitkering). Je zou verwachten dat zij om die reden juist wél een belang hebben bij het verlagen van deze WGA-schadelast. Niets is minder waar. Daarnaast heeft UWV ook geen proactieve houding in het benaderen van de WGA-gerechtigden waardoor de situatie ontstaat dat een WGA-gerechtigde te lang in dezelfde WIA-categorie blijft zitten. Als werkgever heeft u weinig mogelijkheden om hier zelf actief mee aan de slag te gaan: UWV verstrekt geen medische informatie aan de belanghebbende werkgevers. U kunt dus niet zelf beoordelen of de huidige WIA-categorie nog wel de juiste is.

Analyse van het WIA-dossier

Om die reden heeft Equivalence dienstverlening ontwikkeld, waarmee de WGA-schadelast alsnog verlaagd en beheerd wordt. Deze dienstverlening bespaart uw organisatie veel geld en verlaagt de Whk-premie fors.

Equivalence is professioneel rechtshulpverlener en ontvangt van UWV alle nodige informatie om een goed beeld te krijgen van het WIA-dossier. Indien van toepassing onderneemt Equivalence actie richting UWV door bijvoorbeeld het aanvragen van een herbeoordeling of een bezwaar- en indien nodig beroepsprocedure.  Een voorbeeld:

Een WGA-gerechtigde is sedert 1 januari 2014 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. Na einde van de loongerelateerde uitkering is de WGA-gerechtigde geruisloos overgegaan naar een loonaanvullinguitkering. De WGA-uitkering wordt sedert 2016 via de Whk-beschikking aan de werkgever toegerekend. Na analyse van het WIA-dossier door Equivalence blijkt dat betrokkene reeds jaren een verslechterde gezondheid heeft en dat er sprake is van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. Equivalence verzorgt een onderbouwd verzoek tot herbeoordeling richting UWV waarop de WGA-gerechtigde met terugwerkende kracht alsnog een IVA-uitkering wordt toegekend. Een IVA-uitkering wordt niet aan de werkgever toegerekend en wordt derhalve verwijderd uit de Whk-premieberekening. Deze wijziging levert een werkgever forse besparingen op en een verlaging van de Whk-premie. Daarnaast ontvangt ook uw (ex)medewerker een hogere (IVA)-uitkering.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt