Correcties en herzieningen niet doorgevoerd in Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 14-12-2022
WGA-WIA

Onjuiste verwerking herziene WIA-beschikking

De komende weken publiceren wij korte nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking uit de praktijk. Dit is het derde nieuwsbericht. Dit bericht gaat over de verwerking van een correctie op een WIA-beschikking in de Whk-premie. Volg Equivalence op LinkedIn zodat u op de hoogte blijft over de Whk-beschikking en download onze Whitepaper Whk.

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de Whk-premie aan u doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de  premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen. Het is daarom belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, u betaalt snel te veel.

In dit artikel bespreken wij één van de fouten die wij tegen komen bij de controle van de Whk-beschikking;

Onjuiste verwerking herziene WIA-beschikking

In de situatie dat UWV een correctie heeft doorgevoerd in een WIA-beschikking is het in artikel 2.18 Besluit Wfsv geregeld dat deze correctie in de Whk-beschikking van het jaar T+2 wordt verwerkt. Als voorbeeld; in het jaar 2021 is door UWV een herbeoordeling uitgevoerd bij een WGA-gerechtigde. Als gevolg van de herbeoordeling wordt de betrokkene ingedeeld in de IVA, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. De beschikking wordt afgegeven met een dagtekening 1 oktober 2021. Dat betekent dat de gecorrigeerde periode (IVA met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 tot 1 januari 2019 in zijn geheel moet worden verwerkt in de Whk-beschikking 2023 (2 jaar ná de datum afgifte van de beschikking). De praktijk laat zien dat de WGA-uitkering van betrokkene weliswaar niet meer in de toerekening is opgenomen van de Whk-beschikking 2023, maar dat de correctie over de periode 1 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021 abusievelijk niet in de berekening is meegenomen. Het is dan van belang dat een bezwaar op de Whk-beschikking wordt ingediend bij de Belastingdienst, met het verzoek om de correctie alsnog in de Whk-berekening op te nemen. Door deze correctie zou uw Whk-premiepercentage zelfs negatief kunnen worden, waardoor u niet alleen bespaart, maar zelfs geld terug kan krijgen via uw loonaangifte.

Met de Whk-controle van Equivalence weet u zeker dat u niet te veel betaalt. Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren. Benieuwd naar onze aanpak? Klik hier

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt