De WAB in het kort

Gepubliceerd op: 06-01-2020
WGA-WIA

Veranderingen en maatregelen in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Dat brengt een flink aantal veranderingen met zich mee. Het doel van de WAB is, gemakkelijk gezegd, ‘flex minder flex’ en ‘vast minder vast’. Vaste contracten moeten voor werkgevers aantrekkelijker worden en flexibele contracten moeten meer zekerheid geven. Dit was tevens het doel van de Wet Werk en Zekerheid die in 2015 is ingevoerd, maar de daarbij behorende maatregelen leveren nog onvoldoende effect op.

Belangrijke veranderingen door de WAB

De WAB brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Samengevat dient u rekening te houden met het volgende:

 • WW-premie
  Het is aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Per 1 januari 2020 betalen werkgevers namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Daarentegen wordt voor medewerkers met een flexibel contract een hogere WW-premie gerekend. De sectorpremie komt te vervallen.
 • Ontslag
  Er is een nieuwe mogelijkheid voor ontslag: de cumulatiegrond. Als omstandigheden uit de ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren, is ontslag op basis van de cumulatiegrond mogelijk. De rechter kan wel een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.
 • Transitievergoeding
  De werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding bij ontslag. Ook zijn er veranderingen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.
 • Ketenregeling
  Per 1 januari 2020 is er sprake van maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten in 3 jaar tijd. Het daarop volgende contract is dan automatisch een vast contract. Voorheen was het mogelijk om 3 tijdelijke arbeidscontracten aan te gaan binnen 2 jaar tijd. Om de keten te doorbreken geldt ook in 2020 nog steeds de regel dat de werknemer minimaal 6 maanden en 1 dag uit dienst is, voordat hij weer aantreedt. Wel gelden er allerlei uitzonderingen op de regel, bijvoorbeeld voor specifieke branches.
 • Payroll
  Werknemers met een payrollcontract krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als de werknemers in dienst van de organisatie. Vanaf 2021 krijgen werknemers met een payrollcontract tevens recht op een goede pensioenregeling.
 • Oproepkrachten
  Per 1 januari 2020 moeten oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk. Wordt dit in die 4 dagen weer afgezegd, dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Na 12 maanden is de werkgever verplicht een nieuw contract aan te bieden, met een vast aantal uren.

Heeft de invoering van de WAB invloed op mijn bedrijfsvoering?

Het antwoord is ja, elke werkgever heeft op één of meerdere fronten te maken met de WAB. Heeft u daar hulp bij nodig? Neem contact op met één van de specialisten van Equivalence. Wij helpen u graag.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt