Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 01-11-2021
SZ-regelingen, EQUnet

In bepaalde situaties is er sprake van herleving van het Loonkostenvoordeel. Hoe signaleert u dit?

Voor het benutten van Loonkostenvoordelen dient u bij het in dienst nemen van een medewerker te inventariseren of er sprake is van een doelgroepstatus. Er bestaat recht op een loonkostenvoordeel bij het in dienst nemen van een medewerker uit één van de volgende doelgroepen:

  • Arbeidsgehandicapte (AGH)
  • Structureel Functioneel Beperkte (SFB)
  • Arbeidsbeperkte (Banenafspraak)
  • Ouderen uit een uitkeringssituatie

De status Arbeidsbeperkte kunt u vaststellen door het raadplegen van het doelgroepregister van UWV maar dat geldt niet voor de status AGH, SFB en ouderen. Deze status dient u bij uw medewerker uit te vragen. Als u optimaal gebruik maakt van het Loonkostenvoordeel kunt u volgens benchmarkberekeningen rekenen op gemiddeld € 80,- per medewerker per jaar. Een werkgever met 500 werknemers ontvangt daarmee gemiddeld € 40.000,- aan Loonkostenvoordelen.

Optimale benutting van het Loonkotenvoordeel vereist een scherp proces in de uitvraag, aanvraag doelgroepverklaring bij UWV, aanvraag loonkostenvoordeel bij de Belastingdienst en controle.

Uit dienst en weer opnieuw in dienst

In de situatie dat een medewerker waarvoor een Loonkostenvoordeel van toepassing is bij u uit dienst treedt, eindigt op de datum van uitdiensttreding het Loonkostenvoordeel. Komt deze medewerker echter binnen de maximale duur van het Loonkostenvoordeel weer opnieuw bij u in dienst, dan herleeft het oorspronkelijke recht op Loonkostenvoordeel. U hoeft bij deze medewerker dus niet opnieuw een uitvraag te verzorgen, maar activeert direct het Loonkostenvoordeel in uw Loonaangifte tot een maximale duur van 3 jaar, gerekend vanaf de eerste datum in dienst waarop het recht op Loonkostenvoordeel ontstond.

Met de intelligente webapplicatie EQUnet van Equivalence, wordt herleving van het Loonkostenvoordeel volledig geautomatiseerd gesignaleerd en toegepast. EQUnet informeert u om het Loonkostenvoordeel in de salarisadministratie opnieuw te activeren. Op het moment dat de maximale duur van 3 jaar is bereikt, informeert EQUnet u over de beëindiging van het Loonkostenvoordeel zodat dit ook in de salarisadministratie juist verwerkt wordt. Op die manier loopt u niets mis en wordt er 100% compliant gebruik gemaakt van deze regeling.

Voordelen EQUnet:

  • Complete workflow-tool voor aanvragen en beheren SV regelingen
  • Intelligente software, workflow en taakgestuurd
  • Gekoppeld met uw salaris- of HR-systeem
  • Geautomatiseerde raadpleging van het doelgroepregister UWV
  • Volledige digitale uitvraag van een status bij uw medewerkers, in uw eigen huisstijl
  • Voortgang en financiële resultaten in een overzichtelijk dashboard

Vragen over dit nieuwsbericht of het gebruik van EQUnet? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt