Maatregel 5 jaar niet herbeoordelen van de baan

Gepubliceerd op: 05-07-2021
WGA-WIA

Voorgenomen maatregel 5 jaar niet herbeoordelen ingetrokken

Minister Koolmees heeft middels een kamerbrief de tweede kamer geïnformeerd over het intrekken van de voorgenomen maatregel om bij een WIA gerechtigde bij werkhervatting, gedurende 5 jaar geen herbeoordeling uit te voeren.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is de maatregel opgenomen om bij WIA-gerechtigden in de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan niet te toetsen of hun verdienvermogen is gewijzigd en geen herbeoordeling uit te voeren. Doel van deze maatregel was het wegnemen van een drempel voor werkhervatting en van onzekerheid over het mogelijke verlies van het recht op een WIA-uitkering in geval van baanverlies.

Wel zou het mogelijk moeten blijven om een herbeoordeling te starten bij bijvoorbeeld een wijziging in de sociaal-medische situatie. Op basis daarvan zou de hoogte van de WIA-uitkering op de medische situatie van de WIA-gerechtigden alsnog worden aangepast. Aan de hand van de uitvoeringstoets door UWV, is echter vastgesteld dat het voorstel weliswaar technisch uitvoerbaar is, maar niet het beoogde effect bereikt, niet klantgericht is en bovendien zeer ingewikkeld.

Doordat de grondslag voor herbeoordeling bij wijziging van de sociaal-medische situatie blijft bestaan, zou het herbeoordelingsbeleid van UWV onbegrijpelijk en onuitlegbaar worden. Uitkeringsgerechtigden zouden onzekerheid blijven ervaren over hun financiële toekomst. De maatregel ‘vijf jaar niet herbeoordelen’ bereikt daardoor volgens UWV niet het beoogde effect van werkhervatting of urenuitbreiding voor WIA-gerechtigden.

Gelet op de gevolgen die UWV schetst, is besloten de uitwerking van het wetsvoorstel te beëindigen. Het belang om zo min mogelijk drempels te ervaren door WIA-uitkeringsgerechtigden blijft echter groot waardoor minister Koolmees in gesprek met UWV blijft om alternatieven te onderzoeken. Vervolgstappen naar aanleiding daarvan zijn aan een volgend kabinet.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt