Na 5 jaar nog steeds een WGA 80-100% uitkering, klopt dit wel?

Gepubliceerd op: 01-11-2022
WGA-WIA

Een zieke werknemer is door UWV WGA 80-100% gekeurd, het dienstverband is beëindigd en daarna gebeurt er niets meer.

Herkent u de situatie dat een zieke werknemer door UWV WGA 80-100% is gekeurd, het dienstverband is beëindigd en daarna gebeurt er niets meer? U vraagt zich af of de ex-werknemer nog wel de juiste uitkering ontvangt? Wanneer bestaat er recht op een IVA uitkering? Wanneer volgt er een herbeoordeling door UWV?

Wat zien wij in de praktijk gebeuren

In de praktijk zien wij dat na toekenning van een WGA 80-100% uitkering er 5 jaar voorbij kan gaan en er niets meer gebeurt. De ex-werknemer blijft dezelfde uitkering houden en de WHK premie of de WGA Eigenrisicodragerschap nota’s blijven gebaseerd op de maximale WGA schadelast. U blijft als werkgever geld betalen en u heeft twijfels of dit wel juist is. De arbeidsongeschiktheid is na jaren toch inmiddels duurzaam geworden zodat er recht zou moeten bestaan op een IVA uitkering.

Geen wijziging = geen herbeoordeling

Simpel gezegd komt het op het volgende neer; als er geen wijzigingen worden doorgegeven aan UWV door de ex-werknemer of werkgever dan vindt er ook geen herbeoordeling door UWV plaats. Met de komst van de WIA zijn de wettelijke herbeoordelingen, de 1e en 5e jaars herbeoordeling in kader van de WAO, afgeschaft. Er vindt alleen nog maar een herbeoordeling plaats als er een wijziging is in de medische situatie of op expliciet aangeven van een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Geen wijziging is dus geen herbeoordeling en dat is niet altijd terecht.

Waarom vraagt de ex-werknemer geen IVA uitkering aan bij UWV?

Als een ex-werknemer een uitkering ontvangt dan is de ex-werknemer verplicht om alle wijzigingen die van invloed zijn op de uitkering door te geven aan UWV. Dat betekent dat als het inkomen en de medische situatie van de ex-werknemer niet veranderen er geen wijzigingen zijn om door te geven aan UWV. Niet iedereen is op de hoogte van de complexe wet - en regelgeving en hoe dit exact werkt. Het leven van een ex-werknemer staat door zijn gezondheidssituatie al flink op zijn kop. Het laatste waar een werknemer aan denkt is om te bepalen of hij duurzaam arbeidsongeschikt is geworden en een IVA uitkering aan te vragen bij UWV.

Wanneer vraag je een herbeoordeling voor een IVA uitkering aan bij het UVW?

  • Op expliciet aangeven van de verzekeringsarts van UWV. In de situatie dat een ex-werknemer WGA 80-100% is gekeurd zal UWV meestal 1 jaar na toekenning van de WGA uitkering de medische situatie opnieuw willen beoordelen. U heeft als werkgever geen inzage in de medische rapportage maar in de rapportage van de arbeidsdeskundige die u tezamen met de WIA beslissing ontvangt wordt dit ook vermeld. Heeft u geen rapportage ontvangen? Vraag deze dan op bij UWV. In de praktijk komt het vaak voor dat UWV de ex-werknemer na 1 jaar niet oproept voor een herbeoordeling. Zorg er voor dat u hier zelf alert op bent en noteer de geplande herbeoordeling datum in uw verzuimsysteem.

 

  • Op het moment dat de WGA loongerelateerde uitkering overgaat naar een WGA loonaanvullingsuitkering. In de praktijk wordt er zonder herbeoordeling van de medische situatie een WGA loonaanvullingsuitkering toegekend. Aangezien de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens deze fase van uitkering ontzettend belangrijk is, is het van belang dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt door UWV.

 

  • Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van de ex-werknemer. Als u WGA Eigenrisicodrager bent dan heeft u in het kader van de re-integratie verplichting structureel contact met uw ex-werknemer en kunt u de ex-werknemer laten oproepen bij uw bedrijfsarts voor een medisch oordeel. Als u publiek verzekerd bent dan is dit lastiger. Natuurlijk kunt u contact opnemen met uw ex-werknemer maar als dat contact er niet meer is kunt u de ex-werknemer nergens toe verplichten. Als u van mening bent dat de medische situatie is verslechterd of duurzaam is geworden vraag dan (met onderbouwing) een herbeoordeling aan bij UWV.

 

  • Als er sprake is van een ziektebeeld waarvan na toekenning van de WGA 80-100% twijfels bestonden over verbetering van de situatie door bijvoorbeeld het volgen van een behandeling. Na een jaar of einde van de behandeling is het van belang om de medische situatie opnieuw te laten beoordelen door UWV.

 

  • Als er geruime tijd is verstreken en de situatie niet is verbeterd. Als er binnen 5 jaar geen herstel optreedt dan is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en bestaat er mogelijk recht op een IVA uitkering.

Voordelen van een IVA uitkering

Als er sprake is van een duurzame situatie dan moet een ex-werknemer een IVA uitkering krijgen, daar heeft hij immers recht op. Voordeel voor de ex-werknemer is een financiële verhoging van de uitkering naar 75%. Tevens geeft het een werknemer rust dat zijn uitkering en daarmee financiële situatie niet meer verandert. Is er sprake van hulpbehoevendheid dan kan de uitkering zelfs worden opgehoogd naar 100%. Voordeel voor de werkgever? Geen toerekening van de uitkering in de WHK premie of in het WGA Eigenrisicodragerschap. De uitkering wordt volledig overgenomen door UWV. Absoluut een kostenbesparing voor de werkgever, maar ook een financieel voordeel voor de werknemer.

Komt u er niet uit?

De WIA blijft complex en lastige materie. Het is maatwerk en elke casus is weer anders. Daarnaast krijgt u als voormalig werkgever geen inzicht in het (medisch) dossier. Een professioneel rechtshulpverlener (zoals Equivalence) wel. Equivalence voert een analyse op het dossier uit en dient bij gebleken onjuistheden een onderbouwd herbeoordelingsverzoek in bij UWV. Met als resultaat verlaging van uw Whk-premie of directe besparing bij het WGA-eigenrisicodragerschap. Kijk voor onze aanpak bij Whk-beschikking.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek meer over onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt