Recht op werken en loondoorbetaling na slapend dienstverband

Gepubliceerd op: 06-01-2020
SZ-regelingen

Als een zieke werknemer lang in dienst blijft, leidt dat tot een slapend dienstverband. Daar zijn voor de werkgever risico's aan verbonden. 

Werkgevers kiezen er vaak niet voor om het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte officieel te beëindigen. Of de keuze nu bewust of onbewust genomen is, een werknemer is in zo’n geval dus nog in dienst bij de werkgever. Dat noemt men een slapend dienstverband. Een werkgever is in dit geval niet direct verplicht om een transitievergoeding te betalen. Maar aan een slapend dienstverband zijn ook risico’s verbonden.

Terugkeer in de oude functie en loondoorbetaling

Als de werknemer herstelt en terug wil keren in zijn oude functie, kan hij dit eisen van de werkgever. Ook kan de werknemer aanspraak doen op zijn recht op loondoorbetaling. Het kan natuurlijk zo zijn dat de functie in tussentijd is vervallen, of dat een andere werknemer het takenpakket voor zijn rekening heeft genomen. In zo’n geval kunnen er vervelende situaties ontstaan.

Een ander groot risico van een slapend dienstverband is dat de transitievergoeding in de tussentijd behoorlijk oploopt. Als de werkgever de werknemer uiteindelijk toch wil ontslaan, is hij dus een veel hogere transitievergoeding verschuldigd. Over het deel van de transitievergoeding dat tijdens het slapend dienstverband is opgebouwd ontvangt de werkgever geen compensatie.

Voorbeeld rechtszaak slapend dienstverband

In een rechtszaak wilde een werknemer met een slapend dienstverband zijn oude functie weer terug. Volgens de werkgever was dit echter niet mogelijk omdat de functie van de werknemer was komen te vervallen. Hij bood de werknemer wel aan om op detacheringsbasis te werken bij een andere organisatie, maar tegen hetzelfde loon. De werknemer accepteerde dit niet, omdat hij nog steeds in dienst was bij de werkgever en daar zijn werkzaamheden wilde hervatten. Bovendien vond de werknemer de reistijd naar de werkgever waar hij gedetacheerd zou worden te lang. Hij stapte vervolgens naar de rechter om zijn oude functie en recht op loonbetaling op te eisen.

De rechter stelde vast dat de functie van de werknemer inderdaad was komen te vervallen en dat er binnen de organisatie geen andere passende functie voor hem was. Omdat de werkgever bereid was om de extra reistijd onder de werktijd te laten vallen, vond de rechter het voorstel van de werkgever redelijk, waardoor de werknemer dit moest accepteren. De werknemer kon dus aan de slag bij de andere organisatie en kreeg recht op loondoorbetaling (met terugwerkende kracht) vanaf het moment dat hij zich beschikbaar had gesteld voor werk.

Voorkom een vervelende nasleep

Een slapend dienstverband kan een vervelende nasleep krijgen. Vaak is de werkgever het overzicht al kwijt tegen de tijd dat het slapend dienstverband in zicht komt en wordt er geen actie ondernomen. Dan ontstaat er een situatie die risico’s met zich meebrengt. Wilt u zulke situaties voorkomen? Neem dan contact op met Equivalence. Als uw partner in sociale zekerheid zorgen wij dat sociale zekerheid de aandacht krijgt die het verdient, zodat u kosten bespaart en risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt