Samen werken aan re-integratie

Gepubliceerd op: 10-04-2020
Ziektewet

Bij Equivalence vinden wij het belangrijk dat re-integratie een teamprestatie is.

Van onze specialist verzuim en arbeidsongeschiktheid: Anita Kemp

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aangegeven dat UWV met een addendum op de Werkwijzer Poortwachter rekening houdt met de impact die Corona heeft op het re-integratie proces. Dat betekent overigens niet dat UWV geen loonsanctie meer oplegt als niet wordt voldaan aan de re-integratie verplichtingen. Nog steeds wordt er van alle partijen verwacht dat re-integratie wordt uitgevoerd en dat er zoveel mogelijk digitaal en op afstand wordt gedaan. Uiteraard binnen de redelijke grenzen van hetgeen wat mogelijk is. Het uitvoeren en naleven van deze verplichtingen blijft dus ook in tijden van Corona ontzettend belangrijk. Maar waarom is het zo belangrijk dat u samen met uw werknemer blijft werken aan re-integratie?

Proberen is leren

Re-integratie is niet alleen belangrijk om een loonsanctie te voorkomen. Het is een belangrijk proces voor de zieke werknemer om te ondervinden wat er gelet op zijn beperkingen wel en niet mogelijk is in werk. Het klinkt cliché; maar proberen is leren. Als er in de praktijk niet wordt geprobeerd dan zal de werknemer ook niet weten wat zijn mogelijkheden zijn. Natuurlijk zal re-integratie voor de een eenvoudiger zijn dan voor de ander. Als het eigen werk na verloop van tijd weer kan worden uitgeoefend dan zal de werksituatie voor de werknemer zoveel mogelijk hetzelfde blijven.

Het wordt een stuk lastiger als duidelijk is dat het eigen werk niet meer passend is en er gekeken moet worden naar ander werk. Logisch dat dit angst, onzekerheid en twijfels bij een werknemer oproept. Naast gezondheid is opeens werk en daarmee ook de financiële situatie onzeker geworden. Zeg nu eerlijk daar wordt toch niemand blij van? Wat is naar mijn mening het belangrijkste doel van re-integratie? Voor mij een eenvoudig antwoord: dat een werknemer gaat ontdekken wat hij nog wél kan en op deze manier zich gaat voorbereiden op een ander leven. Een leven weliswaar met beperkingen, maar wel een leven waarin werk en het hebben van inkomen nog steeds een rol kunnen spelen. Als het “oude” niet meer kan wil dat niet zeggen dat er helemaal niets meer mogelijk is.

Zorg tijdens het re-integratie proces dan ook voor goede coaching en de juiste inzet van interventies die u hierbij kunnen helpen. Kijk naar de specifieke situatie van uw werknemer en stem daar de interventies op af. Daarmee voorkomt u niet alleen een loonsanctie van UWV, eventuele schadelastvermindering op uw premies, maar draagt u ook bij aan toekomst perspectief voor uw zieke werknemer. Voordelen voor zowel werkgever als werknemer.

Blijf nadenken over werk

In tijden van Corona kan het lastig zijn om re-integratie zo goed mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer thuis werken of werken bij een andere werkgever in het kader van een tweede spoor traject niet mogelijk is. Wanneer het “leren in de praktijk” lastig wordt, is het belangrijk dat er gezamenlijk wordt nagedacht over werk. Waar is een werknemer goed in? Welke werkzaamheden vindt de werknemer leuk? Kan iemand van zijn kracht zijn werk maken? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een werknemer als hij denkt aan werk? Is omscholing een optie? Laat de oude situatie (uren, salaris, kennis etc) bij deze vragen volledig los. Het is een eerste stap om werk weer als positief te ervaren in de plaats van negatief.

Is het haalbaar, realistisch en uitvoerbaar? Dat is een mooie tweede stap om te onderzoeken. Als werk nu even niet mogelijk is, dan heeft u uw werknemer in ieder geval de tools gegeven die kunnen worden ingezet wanneer werken wel weer mogelijk is. Ik geloof dat iedereen talent heeft en dat er voor iedereen ruimte is om zijn talenten te kunnen laten zien. Het is alleen belangrijk om te ontdekken welke talenten dat zijn en hoe deze het beste kunnen worden ingezet. Zie re-integratie daarom als een periode van onderzoek en laat kansen niet onbenut.

Bij Equivalence vinden wij het belangrijk dat re-integratie een teamprestatie is. Dat re-integratie positief door werknemer en werkgever wordt ervaren. Alleen dan bereikt iedereen het ultieme doel: re-integratie. Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u inhoudelijk sparren over een individueel dossier neem dan contact met ons op.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt