Stel de juiste vragen aan de bedrijfsarts en verkort daarmee de verzuimduur

Gepubliceerd op: 21-01-2020
Ziektewet

Heeft u als werkgever altijd goed contact met de bedrijfsarts? 

Het verzuim stijgt, bedrijfsartsen zijn schaars en de spreekuren en rapportages worden alsmaar korter. Staat uw zieke werknemer na een gesprek van 15 minuten met de bedrijfsarts alweer op de stoep? Is het advies van de bedrijfsarts niet altijd duidelijk? Of heeft u het gevoel dat u telkens hetzelfde advies krijgt?

Voorkom te allen tijde onduidelijkheid

Als een werknemer ziek is dan is de bedrijfsarts een van de belangrijkste partijen in het re-integratie proces. De bedrijfsarts stelt vast of er sprake is van ziekte en geeft aan met welke beperkingen de werkgever en werknemer rekening moeten houden in het werk. Ontstaat hierin enige vorm van onduidelijkheid dan betekent dit vertraging in het re-integratie proces. Dit betekent niet alleen extra verzuimkosten voor de werkgever maar tevens onnodig veel stress voor de werknemer. Ziek zijn is al lastig genoeg, daar kies je als werknemer niet voor. Tel daar een extra portie stress bij op, dat draagt niet bij aan herstel van de werknemer en zorgt alleen maar voor een langere verzuimduur.

Zorg voor een concrete vraagstelling richting bedrijfsarts

Zorg er voor dat u -wanneer uw werknemer naar de bedrijfsarts gaat- van te voren een concrete vraagstelling naar de bedrijfsarts stuurt. Informeer de bedrijfsarts kort over de voortgang van de re-integratie en stel alleen de vragen die direct verband houden met de re-integratie. Houd het kort en concreet als u een duidelijk advies van de bedrijfsarts retour wil hebben. Betrek de werknemer hierin indien mogelijk. Zorg ervoor dat er geen vragen in de lucht blijven hangen. Als u deze vragen achteraf moet stellen aan de bedrijfsarts dan kost het weer extra tijd, geld en uiteindelijk duurt de re-integratie langer. Re-integratie moet voor alle partijen duidelijk zijn, alleen dan heeft het succes.

Welke vragen zijn belangrijk om aan de bedrijfsarts te stellen?

  • Vraag naar de verwachte herstelprognose, dan heeft u een indicatie hoe lang het verzuim gaat duren.
  • Vraag of de bedrijfsarts duidelijk wil aangeven met welke beperkingen er rekening dient te worden gehouden in het werk. Als er bijvoorbeeld wordt aangegeven dat iemand niet beroepsmatig kan autorijden betekent dit dan ook dat de werknemer niet met de auto naar het werk kan komen? Het is belangrijk dat u werknemer gaat ondervinden wat wel en niet lukt in het werk en dat hierover duidelijke re-integratie afspraken worden gemaakt.
  • Vraag om een concrete opbouw van het aantal te werken uren per dag en per week. Zorg dat de opbouwstappen duidelijk zijn en dat u dit niet zelf hoeft uit te dokteren. Een concreet opbouwschema en doel zorgen er voor dat werknemer en werkgever samen ergens naar toe werken. Het zorgt er tevens voor dat eerder duidelijk is wanneer de opbouw niet goed verloopt zodat overbelasting wordt voorkomen en de opbouw direct kan worden bijgesteld.
  • Ontvangt u voor uw gevoel telkens hetzelfde advies? Vraag waarom er geen opbouw of uitbreiding van uren kan plaatsvinden en vraag per wanneer de bedrijfsarts verwacht dat dit wel mogelijk is. Op deze manier blijft u niet met een onbestemd gevoel zitten en kunt u goed onderbouwen naar UWV waarom bepaalde re-integratie activiteiten niet zijn ondernomen.
  • Vraag of de huidige behandeling die uw werknemer volgt adequaat is. Heeft de bedrijfsarts wellicht aanvullend advies voor gespecialiseerde behandeling die een beter resultaat geeft?
  • Blijft er lange tijd onduidelijkheid bestaan over behandeling of heeft de werknemer zelf veel vragen of twijfels omtrent zijn medische situatie? Vraag de bedrijfsarts om medische informatie op te vragen bij zijn behandelaar. Vraag tevens of een second opinion bij een andere behandelaar zinvol kan zijn. Blijf hierin niet onnodig afwachten.

Zorg voor korte lijnen met de bedrijfsarts

Zorg er voor dat u goed contact heeft met uw bedrijfsarts aangezien de verzuimbegeleiding van uw werknemer maximaal 104 weken duurt. Zorg er tevens voor dat de bedrijfsarts op de hoogte is van de voortgang van de re-integratie en dat uw bedrijfsarts weet wat voor werkzaamheden er in uw organisatie worden uitgevoerd. Het is tevens belangrijk dat de werknemer zich gehoord voelt door de bedrijfsarts. Is dit niet het geval, spreek het dan ook direct uit, laat het niet sudderen want dat zorgt alleen maar voor weerstand en stagnatie in het re-integratie proces.

Heeft u na deze tips toch hulp nodig?

Equivalence ondersteunt u graag met advies. Wij werken samen met een artsenpartij die persoonlijk en betrokken is. Een artsenpartij waarmee wij korte lijnen hebben, die bij u op locatie kan komen en die zorgt voor een duidelijk re-integratie advies. Wij vinden het belangrijk dat re-integratie positief wordt ervaren door werknemer en werkgever. Alleen op deze manier is re-integratie succesvol, bevordert u herstel en verkort u de verzuimduur.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt