Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 02-02-2023
WGA-WIA

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Equivalence publiceert 5 nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking uit de praktijk. Dit is het vijfde nieuwsbericht. Dit bericht gaat over de mogelijkheid om de Whk-premie aanzienlijk te verlagen, meer specifiek over de toerekening van WGA-schade van een medewerker die reeds jaren een WGA-uitkering ontvangt in de arbeidsongeschiktheidscategorie 80-100. Volg Equivalence op LinkedIn zodat u op de hoogte blijft over de Whk-beschikking en download onze Whitepaper Whk.

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de Whk-premie aan u doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de  premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen. Het is daarom belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, u betaalt snel te veel.

De praktijk

In de praktijk zien wij dat na toekenning van een WGA 80-100% uitkering er jaren voorbij kunnen gaan en er geen enkele activiteit door UWV is ondernomen om de medische situatie en de belastbaarheid van de WGA-gerechtigde opnieuw te beoordelen. De WGA-gerechtigde blijft dezelfde uitkering houden en de Whk-premie blijft gebaseerd op de maximale WGA-schadelast.

Geen wijziging? Geen herbeoordeling

Indien er geen wijzigingen worden doorgegeven aan UWV door de WGA-gerechtigde of belanghebbende werkgever,  dan vindt er geen herbeoordeling door UWV plaats. Er vindt enkel een herbeoordeling plaats als er een wijziging is in de medische situatie of op expliciet aangeven van een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Geen wijziging is dus geen herbeoordeling en dat is niet terecht. Maar ook als het expliciet is aangegeven door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV moet u alert blijven. De praktijk laat zien dat UWV -ondanks de gemaakte afspraken met de WGA-gerechtigde- geen actie onderneemt en de herbeoordeling uit blijft. Daarmee wordt niet alleen de WGA-gerechtigde benadeeld, maar ook u, als belanghebbende werkgever. U blijft immers de hoge WGA-schadelast betalen.

Waarom meldt de wga-gerechtigde zich niet bij uwv?

De WGA-gerechtigde is verplicht om alle wijzigingen die van invloed zijn op de uitkering door te geven aan UWV. Dat betekent dat als het inkomen en/of de medische situatie van de ex-medewerker niet veranderen er geen wijzigingen zijn om door te geven aan UWV. Daarnaast is niet iedereen op de hoogte van de complexe wet - en regelgeving en hoe dit exact werkt. Het is daarom van belang dat u als belanghebbende werkgever actie onderneemt.

Voordelen van een iva-uitkering

Als er sprake is van een duurzame arbeidsongeschiktheids-situatie dan behoort een WGA-gerechtigde een IVA uitkering te ontvangen, daar heeft hij immers recht op. Voordeel voor de WGA-gerechtigde is een financiële verhoging van de uitkering naar 75%. Is er sprake van hulpbehoevendheid dan kan de uitkering zelfs worden opgehoogd naar 100%. Voordeel voor de werkgever? Geen toerekening van de uitkering in de Whk-premie. Een IVA-uitkering wordt volledig gefinancierd uit de Aof-premie waardoor deze uit uw Whk-premie verdwijnt en deze aanzienlijk zal dalen. Een forse kostenbesparing voor de werkgever, maar ook een financieel voordeel voor de betreffende uitkeringsgerechtigde.

Hoe aan te pakken?

De WIA blijft complex en lastige materie. Het is maatwerk en elke casus is weer anders. Daarnaast krijgt u als voormalig werkgever geen inzicht in het (medisch) dossier. Een professioneel rechtshulpverlener (zoals Equivalence) wel. Equivalence voert een analyse op het dossier uit en dient bij gebleken onjuistheden of duidelijke veranderingen in de medische situatie van de WGA-gerechtigde een onderbouwd herbeoordelingsverzoek in bij UWV. Met als resultaat verlaging van uw Whk-premie. Kijk voor onze aanpak bij Whk-controle.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt