Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 02-03-2021
SZ-regelingen

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst en controleer de benutting van regelingen goed.

De Belastingdienst controleert werkgevers op het doen van een juiste aangifte loonheffingen. Deze controles kunnen worden uitgevoerd tot 5 jaar terug. Op dit moment wordt er door de Belastingdienst actief gecontroleerd op de toepassing van premiekortingen in de jaren 2016 en 2017.

U doet er goed aan om uw loonaangifte proactief te controleren en indien nodig te corrigeren. U maakt dan minder kans op een boete naast de mogelijke naheffing.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende fouten die Equivalence aantreft bij het voeren van een proactieve controle op de loonaangifte:

Contracturen of verloonde uren:

Afhankelijk van het arbeidscontract wordt bepaald hoe de premiekorting wordt berekend;

  • Bij een vast aantal contracturen wordt de premiekorting berekend over de vaste contracturen
  • Bij een variabel contract wordt de premiekorting berekend over de verloonde uren

Wij constateren dat veel werkgevers te veel uren berekenen voor de premiekorting bij vaste contracturen: indien een werknemer meer uren heeft gewerkt dan vast overeengekomen, mogen enkel de uren die vast overeen zijn gekomen worden meegenomen voor de berekening van de premiekorting.

Doelgroepverklaring

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht geworden om bij de toepassing van een premiekorting oudere werknemer een doelgroepverklaring in de administratie te bewaren. Vóór 2015 volstond een alternatief bewijsstuk, zolang er onderbouwd werd dat het recht op premiekorting bestond. Ging een premiekorting in op of ná 1 januari 2015, dan dient u een doelgroepverklaring te kunnen overhandigen. 

Gaat de premiekorting vóór die tijd in maar loopt deze door naar 2015 dan is de doelgroepverklaring niet verplicht. De Belastingdienst kan dit echter wel aangrijpen als reden om de premiekorting alsnog te weigeren. Dit is echter -indien u een alternatief bewijsstuk kunt overleggen- niet terecht en u dient hierbij in verweer te gaan.

Voor de premiekorting arbeidsgehandicapte is geen doelgroepverklaring vereist, ook hier is een alternatief bewijsstuk voldoende. Pas vanaf de komst van het Loonkostenvoordeel is een doelgroepverklaring verplicht. Let dus ook hier op dat de Belastingdienst niet per abuis een doelgroepverklaring vereist voor de toepassing van de premiekorting arbeidsgehandicapte.

Onjuiste premiekorting in salarispakket geactiveerd

Voor werknemers waarbij zowel het recht op een premiekorting arbeidsgehandicapte als een premiekorting ouderen bestaat, dient enkel de premiekorting arbeidsgehandicapte te worden berekend. Wordt er in deze situatie abusievelijk een premiekorting ouderen toegepast door de werkgever, dan dient dit gecorrigeerd te worden.

Premiekorting in onjuiste periode

Vaak komt een werkgever er pas veel later na de indiensttreding achter dat er een premiekorting op de werknemer van toepassing is. De premiekorting dient echter wel met terugwerkende kracht in de loonaangifte te worden verwerkt (vanaf datum indiensttreding of datum herplaatsing). Is een werknemer al in 2015 in dienst dan is het recht op die premiekorting vanaf 31-12-2020 vervallen. Het resterende deel van de premiekorting over de jaren 2016 en 2017 mag echter wel worden toegepast.

Premiekorting loopt te lang door

De maximale duur van een premiekorting is 3 jaar (premiekorting in dienst nemen) of 1 jaar (premiekorting herplaatsen). Veel salarispakketten hebben geen signaalfunctie indien een premiekorting langer dan de maximale termijn voortduurt. Equivalence constateert dat premiekortingen járenlang onterecht worden toegepast.

Equivalence voert deze controles uit bij de uitvoering van haar dienstverlening Sociale Zekerheid Scan. De Sociale Zekerheid Scan van Equivalence levert inzicht en voorkomt naheffingen en boetes door de Belastingdienst. Neem contact op voor meer informatie.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt