Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Gepubliceerd op: 06-01-2020
WGA-WIA

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd dat gaat over loondoorbetaling bij ziekte en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Loondoorbetalingsverplichtingen moeten voordeliger, gemakkelijker en duidelijker worden. Daarnaast ligt de focus van het kabinet op WIA-gerechtigden. Zij moeten worden gestimuleerd om weer aan het werk te gaan.

Het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

In 2018 werd een aantal maatregelen aangekondigd waarmee de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte moeten worden verholpen. Daarnaast moet de WIA worden ingericht op een manier die de WIA-gerechtigde meer stimuleert om weer aan het werk te gaan. Voor een bepaald aantal maatregelen is een wetswijziging nodig. Deze wijzigingen zijn in het wetsvoorstel opgenomen.

Welke bepalingen staan er in het wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA?

De maatregelen die minister Koolmees wil doorvoeren zijn:

  • Als een WIA-gerechtigde meer gaat verdienen dan zijn restverdiencapaciteit, blijft zijn arbeidsongeschiktheidspercentage nog vijf jaar intact. Dat houdt in dat de WIA-gerechtigde niet gekort wordt op zijn uitkering als hij ergens een baan vindt die na verloop van tijd toch niet vol te houden is. Besluit de WIA-gerechtigde te gaan werken, dan heeft hij dus nog steeds de zekerheid op behoud van uitkering, bijvoorbeeld als de baan te zwaar blijkt te zijn. Herbeoordelingen van WIA-gerechtigden blijven gewoon mogelijk.
  • Werkgevers krijgen een maximale korting op de Aof-premie (WIA basispremie) van € 1.200 per administratieve eenheid per jaar. Daarentegen gaat het tarief van de Aof-premie met 0,1% omhoog.
  • De verzekeringsarts van UWV beoordeelt niet langer het advies van de bedrijfsarts inzake de belastbaarheid van de werknemer. Dat advies is gebaseerd op de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (de RIV-toets). Een verschil in inzicht tussen beide artsen heeft dus geen invloed meer op het besluit. Het gevolg daarvan is dat UWV in minder gevallen de werkgever zal verplichten om het loon van een zieke werknemer maximaal een jaar extra door te betalen (de loonsanctie).

Wanneer zijn de wetswijzigingen van kracht?

Als het wetsvoorstel voldoende draagkracht vindt, gaan de wetswijzigingen in 2020 en 2021 in. De beoogde ingangsdatum van de maatregelen rond het activeren van WIA-gerechtigden is 1 juli 2020. De financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten en de aanpassing van de RIV-toets staan gepland voor 1 januari 2021. Uiteraard moet de Tweede Kamer eerst nog stemmen over het wetsvoorstel en zullen er wellicht nog wijzigingen worden aangebracht. Wilt u op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving rond Sociale Zekerheid? Neem dan contact op met Equivalence.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt