Opleidingen

Sociale zekerheid is een werkveld dat continu verandert. Wij hebben te maken met frequente wijzigingen in wet- en regelgeving en u moet zich daar als werkgever steeds op aanpassen. Doet u dit niet, dan bent u niet alleen onnodig veel geld kwijt aan sociale zekerheid, u loopt ook inkomsten mis uit subsidies en regelingen. Kennisdeling is daarom het speerpunt van ons opleidingsprogramma. Wij zorgen op een proactieve en interactieve manier dat u doorlopend over de juiste kennis beschikt om uw werk goed te kunnen doen.

Ons opleidingsprogramma

Ons opleidingsprogramma bevat diverse workshops, die altijd op maat bij uw organisatie worden aangeboden. De kennis wordt dus niet alleen algemeen gedeeld, maar ook meteen toegespitst op de situatie waarin uw organisatie zich bevindt of de casuïstiek die bij u voorkomt. Bij de workshops worden onder andere praktijkcases behandeld, zodat de leerstof beter door uw medewerkers wordt opgenomen.

Workshops

  • Verzuim en de Wet verbetering Poortwachter
  • Grip op verzuim
  • ZW en WGA eigenrisicodragerschap
  • WIA
  • Schadelastbeheersing in ZW- en WGA dossiers
  • WIA Casemanagement
  • Benutten SV regelingen (zoals Loonkostenvoordelen, Lage inkomensvoordelen, loonkostensubsidies, vangnetregelingen, etc.)
  • AVG voor HR-compliancy

Meer informatie? We nemen contact met u op

Versturen

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt