Relaties Mbo Raad

MBO Raad

"Een zeer constructief traject met een mooi resultaat!"

"Bij de MBO Raad als brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn alle 66 onderwijsinstellingen in de mbo-sector met overheidsbekostiging aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden en onderneemt gezamenlijke activiteiten inclusief advies en ontwikkeling die samenhangen met deze belangenbehartiging.

In dit kader vindt de MBO Raad het voor de eigen organisatie erg belangrijk om vooruitstrevend te zijn en proactief over zaken na te denken. Het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA is een onderwerp waar meer bij komt kijken dan in eerste instantie bedacht. Zelfs als kleine werkgever was het verstandig een beroep te doen op externe expertise om het traject te faciliteren.

Tijdens het kennismakingsgesprek met Equivalence kwam dit dan ook ter sprake. In goed overleg is besloten eerst het onderzoek naar het verleden op te pakken alvorens ons verder te verdiepen in het ERD. Het onderzoek leidde tot een veel grotere omvang aan nog te innen premies en subsidies dan vooraf verwacht. De samenwerking verliep prima en nog belangrijker, de Belastingdienst keurde de claims in één keer goed.

Kortom een zeer constructief traject met een mooi resultaat."

Niels Albers
Hoofd P&O
Terug naar Relaties