Krachtig en besluitvaardig in woord en daad

Advies

Voert u de sociale zekerheid zelf uit maar heeft u daarbij advies nodig? Of wilt u processen of beschikkingen laten controleren? Onze ervaren consultants beschikken over alle relevante vakkennis, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzen u graag op valkuilen die u zelf misschien niet had ontdekt. Dat doen wij proactief, zodat u of uw personeel nooit meer achter de feiten aan hoeft te lopen.

Het domein sociale zekerheid heeft verborgen financiële risico's en valkuilen. Voorkom verrassingen en betrek Equivalence als strategisch adviseur. 

Wij passen onze dienstverlening volledig aan op uw vraagstuk, geen enkele organisatie is immers gelijk. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek laten wij u uitgebreid zien wat de mogelijkheden zijn en wat onze samenwerking u oplevert. 

Onderwerpen waar wij u in adviseren:

ZW- en/of WGA-eigenrisicodragerschap

Sectorindeling

Bezwaar en beroepsprocedures met UWV en/of de Belastingdienst

Inrichting van de Sociale Zekerheid binnen uw organisatie

Alle overige Sociale Zekerheids-vraagstukken

Bedrijfsovername of fusie

Bereidt u een bedrijfsovername, fusie of afsplitsing voor? Het onderwerp sociale zekerheid vormt daarbij verborgen financiële risico's en valkuilen. Voorkom verrassingen en betrek Equivalence als strategisch adviseur. 

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden. Hierbij betrekt u dan ook expertise. De praktijk laat echter zien dat de impact op de Sociale Zekerheidsregelingen door zowel de ondernemer als de betrokken expert over het hoofd wordt gezien.

Een fusie, afsplitsing of overname heeft consequenties voor bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming loondomein, de toekenning van Loonkostenvoordeel, Lage inkomensvoordeel en de doorbelasting van de ZW- en WGA-schadelast (bij eigenrisicodragerschap of bij publieke financiering: Whk-beschikking). Neem daarom al in een vroegtijdig stadium contact op met Equivalence om vervelende verassingen te voorkomen.

Vraagstukken die Equivalence onder meer beantwoordt zijn:

  • Sectorindeling, BV-structuur en de impact op de SV-premie
  • Whk premie-regime of eigenrisicodragerschap (ZW en WGA)
  • Doorbelasting van ZW- en WGA- schade van de over te dragen onderneming
  • Gevolgen voor de Wet tegemoetkoming loondomein (LKV, LIV)

 

Meer informatie

Onze oplossingen