Nieuws

Er ligt geld op straat

No-riskpolissen worden te vaak niet benut

Heeft u inzichtelijk welke kosten u heeft op het vlak van de Sociale Zekerheid? En zijn risico’s bekend? Weet u welk bedrag aan regelingen u benut of welk bedrag u optimaal zou kunnen benutten? Werkgevers in Nederland hebben dit inzicht niet. Verbazingwekkend, want deze kosten behelzen gemiddeld 20% van de loonsom. 

Ruim 6% van de werkende Nederlanders valt onder de no-risk polis.

Bij het merendeel van de mensen is dit niet aan de buitenkant zichtbaar en zult u dit dus echt aan de medewerker moeten vragen. Bij medewerkers met een no-risk polis hoeven verzuim- en/of arbeidsongeschiktheidskosten niet door de werkgever te worden betaald én u krijgt ook nog eens een loonkostenvoordeel van maximaal € 18.000,-. Maar deze regelingen worden nauwelijks benut: in een Kennisverslag van UWV 2018-9 wordt geconcludeerd dat dit per categorie no-risk polis varieert tussen de 14% en 60% benutting. Een snelle berekening (zie tabel) laat zien dat het per gemiste no-risk medewerker om aanzienlijke bedragen kan gaan.

 

Medewerker met no-risk status Regeling Bedrag regeling
Treedt in dienst LKV € 18.000
Is gedurende twee jaar ziek ZW 29b € 60.000
Stroomt de WGA in Niet toerekenbaar € 130.000
     
Totaal compensatiewaarde   € 208.000

Laatste Nieuws

Er ligt geld op straat

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Er ligt geld op straat

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Er ligt geld op straat

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer