Waarom benut u de no-riskpolis niet?

Gepubliceerd op: 29-01-2024
SZ-regelingen

No-riskpolis wordt te vaak niet benut

Heeft u inzichtelijk welke kosten u heeft op het vlak van de Sociale Zekerheid? Wist u dat u deze kosten kunt verlagen? En zijn de risico’s die uw organisatie loopt bekend en zo ja, worden deze beheerst? Weet u welk bedrag aan regelingen u benut of welk bedrag u optimaal zou kunnen benutten?

Het is onze ervaring dat veel werkgevers geen antwoord hebben op deze vragen. Verbazingwekkend, want deze kosten behelzen ruim 20% van de loonsom.

Ruim 5,4% van de werkende Nederlanders valt onder de no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een medewerker met een ziekte, beperking of handicap in dienst neemt. Het feit dat uw medewerker de no-riskpolis heeft, is niet aan de buitenkant zichtbaar. U zult dit dus echt aan uw medewerker moeten vrágen na in diensttreding. Personen die in het Doelgroepregister van UWV staan vallen sowieso onder de no-riskpolis. Dit is ongeveer 3,2% van de werkende Nederlanders. De overige no-riskpolis-medewerkers zijn o.a. WGA- of WAO-gerechtigden en treden daarnaast bijvoorbeeld parttime bij u in dienst. 

Voor een medewerker met een no-riskpolis betaalt u geen verzuim- en/of arbeidsongeschiktheidskosten én u komt ook nog eens in aanmerking voor een loonkostenvoordeel van maximaal € 18.000,-

De no-riskpolis houdt in dat u;

• recht heeft op het Loonkostenvoordeel;
• een compensatie voor het loon bij ziekte kunt krijgen voor uw zieke medewerker (Ziektewetuitkering);
• geen hogere ZW-premie hoeft te betalen voor de Ziektewet, als de medewerker ziek uit dienst gaat;
• geen hogere WGA-premie hoeft te betalen als de medewerker in de WGA komt;
• bij ZW-eigenrisicodragerschap geen ZW-uitkering na einde dienstverband hoeft te betalen;
• bij WGA-eigenrisicodragerschap geen WGA-uitkering hoeft te betalen.

Volledig digitaal en geautomatiseerd benutten van de no-riskpolis

De moeite waard dus om de inventarisatie en registratie van de no-riskpolis binnen uw organisatie te verzorgen. Dit kan eenvoudig met EQUnet van Equivalence. EQUnet voert dit proces volledig digitaal en geautomatiseerd uit. EQUnet toetst bij iedere medewerker of de no-risk polis van toepassing is. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige no-riskpolisadministratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.

De regeling wordt nauwelijks benut

In een Kennisverslag van UWV wordt geconcludeerd dat de benutting van de no-riskpolis per categorie  varieert tussen de 14% en 60%. Een snelle berekening (zie tabel) laat zien dat het per gemiste no-riskpolis medewerker om aanzienlijke bedragen kan gaan.

Het is dus van belang dat u in uw administratie opneemt dat uw medewerker een no-risk polis heeft.

Medewerker met no-risk polis Regeling Bedrag regeling
Treedt in dienst LKV € 18.000
Is gedurende twee jaar ziek ZW 29b € 65.000
Stroomt de WGA in Niet toerekenbaar € 180.000
     
Totaal compensatiewaarde   € 263.000

 

Maak eenvoudig gebruik van de no-risk polis met EQUnet; volledig geautomatiseerd, efficiënt en foutloos. 

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt