Whk-premie en de no-risk polis

Gepubliceerd op: 18-11-2022
WGA-WIA, SZ-regelingen, EQUnet

Medewerkers met een zgn. no-risk polis mogen niet aan uw onderneming worden toegerekend.

De komende weken publiceren wij korte nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking uit de praktijk. Dit is het tweede nieuwsbericht. De eerste ging over de afrondingsfout in de berekening van de Belastingdienst. Dit bericht gaat over de toerekening van een ZW- en of WGA-uitkering van een medewerker met een no-risk polis. Volg Equivalence op LinkedIn zodat u op de hoogte blijft over de Whk-beschikking en download onze whitepaper Whk.

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de Whk-premie aan u  doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de  premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen. Het is daarom belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, u betaalt snel te veel.

In dit artikel bespreken wij één van de fouten die wij tegen komen bij de controle van de Whk-beschikking;

Onrechtmatige toerekening no-risk polis medewerker

De kosten van een zieke medewerker zijn hoog.  Wordt de medewerker arbeidsongeschikt en stroomt deze de WGA in dan lopen de kosten op naar gemiddeld € 250.000,-.  Deze kosten worden via de Whk-beschikking aan de werkgever waar de betreffende medewerker op het moment dat hij ziek werd in dienst was (of waar de betreffende ex-medewerker 28 dagen daarvoor in dienst was en in de tussentijd géén WW-uitkering heeft genoten), toegerekend. Had deze medewerker een no-risk polis op het moment dat hij ziek werd? Dan mág de ZW- en WGA-uitkering níet aan u worden toegerekend. Daarbij geldt dat voor de aanspraak op ‘niet toerekenbaar’ van de ZW-lasten, het ‘recht op’ ziekengeld niet voldoende is, er dient ook daadwerkelijk ziekengeld te zijn genoten. Voor de WGA geldt thans dat enkel het ‘recht op’ nog voldoende is.

UWV en Belastingdienst rekenen de ZW- en WGA-schade echter wél aan u toe en verwachten dat u als belanghebbende werkgever zelf actie onderneemt om dit gecorrigeerd te krijgen.

Voor welke medewerker geldt de no-risk polis?

Medewerkers waarvoor de no-risk polis geldt mogen niet aan de werkgever worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers;

  • met een Wajong, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV
  • waarbij de aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen en waarbij in de afwijzingsbrief staat dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis.
  • met een WSW-indicatie van UWV
  • die in 2018 of 2019 vanuit een WW-uitkering in dienst zijn gekomen, zijn geboren vóór 1 januari 1962, en hadden langer dan 52 weken een WW-uitkering
  • die in het doelgroepregister (UWV) zijn geregistreerd
  • met een no-risk verklaring waarin staat dat hij/zij een belemmering heeft (gehad) bij het volgen van onderwijs.

Er zijn meer categorieën waarbij de no-risk polis van toepassing is. Download voor een totaaloverzicht onze whitepaper Whk.

Maar hoe weet u nu of uw medewerker aan één van de criteria van een no-risk polis voldoet?

De enige manier om een volledige én betrouwbare no-risk polis administratie te houden is door iedere (nieuwe) medewerker de vraag te stellen of er sprake is van één van de situaties waarbij een no-risk polis van toepassing is.

Equivalence heeft hiervoor de software EQUnet ontwikkeld zodat dit op een eenvoudige en geautomatiseerde wijze inzichtelijk wordt. Daarbij wordt bijvoorbeeld automatisch het doelgroepregister van UWV geraadpleegd.

Met een no-risk polis administratie bespaart u niet alleen fors op de Whk-premie, maar heeft u tevens bij ziekte tijdens het dienstverband recht op vangnet ziekengeld (ZW artikel 29b).

Voordelen no-risk polis op een rij:

  • Vergoeding vangnet ziekengeld bij verzuim tijdens dienstverband (ZW artikel 29b of 29d)
  • Geen toerekening ZW-kosten (alléén bij genoten vangnet ziekengeld bij verzuim tijdens dienstverband)
  • Geen toerekening WGA-kosten
  • Loonkostenvoordelen

Zoals eerder vermeld wordt de ZW- en WGA-uitkering van een medewerker met de no-risk polis door UWV en Belastingdienst automatisch wel toegerekend. Dat betekent dat u als belanghebbende werkgever alert moet zijn en een correctieverzoek moet indienen indien er een medewerker op de Whk-beschikking terug komt met een no-risk polis.

Met de controle van Equivalence weet u zeker dat u niet te veel betaalt. Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren. Benieuwd naar onze aanpak? Klik hier.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt