Nieuws

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 26-2-2021

U ontvangt vóór half maart van ieder kalenderjaar de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein over het afgelopen kalenderjaar, met daarin de toe te kennen loonkostenvoordelen (LKV) en lage inkomensvoordelen (LIV).

Controleer de voorlopige berekening Wtl goed

De voorlopige berekening Wtl wordt door UWV aan werkgevers verzonden die -volgens de gegevens bij UWV- aanspraak kunnen maken op LKV en LIV. De gegevens bij UWV zijn gebaseerd op uw aanvragen doelgroepverklaring en de door u ingestuurde loonaangifteberichten. De voorlopige berekening heeft als doel u de mogelijkheid te geven om nog tijdig correcties op de berekening door te voeren in de salarisadministratie. Dit kan tot 2 mei.

Gebleken is dat er nog steeds veel onduidelijkheden bestaan over de juiste aanvraagprocedure van het LKV en LIV. Controleer uw beschikking dus goed! Na 1 mei kunt u geen correcties meer doorvoeren en wordt in de maand juli de definitieve beschikking door de Belastingdienst uitgereikt. Op deze beschikking kan bezwaar worden ingediend, maar als u de wettelijke termijnen niet heeft gehaald ondanks dat u wel recht heeft op LKV of LIV, dan wordt uw bezwaar rücksichtslos afgewezen.

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met Equivalence.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Voorlopige berekening Wtl

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Voorlopige berekening Wtl

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Voorlopige berekening Wtl

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021
Lees meer