Nieuws

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 14-4-2022

U heeft vorige maand (maart) de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein over het afgelopen kalenderjaar ontvangen, met daarin de toe te kennen loonkostenvoordelen (LKV) en lage inkomensvoordelen (LIV).

Controleer de voorlopige berekening Wtl goed

De voorlopige berekening Wtl wordt door UWV aan werkgevers verzonden die -volgens de gegevens bij UWV- aanspraak kunnen maken op LKV en LIV. De gegevens bij UWV zijn gebaseerd op uw aanvragen doelgroepverklaring en de door u ingestuurde loonaangifteberichten. De voorlopige berekening heeft als doel u de mogelijkheid te geven om nog tijdig correcties op de berekening door te voeren in de salarisadministratie. Dit kan tot 2 mei.

Gebleken is dat er nog steeds veel onduidelijkheden bestaan over de juiste aanvraagprocedure van het LKV. Controleer uw beschikking dus goed! Na 1 mei kunt u geen correcties meer doorvoeren en wordt rond de maand juli de definitieve beschikking door de Belastingdienst uitgereikt. Op deze beschikking kan bezwaar worden ingediend, maar als u de wettelijke termijnen niet heeft gehaald ondanks dat u wel recht heeft op LKV of LIV, dan wordt uw bezwaar rücksichtslos afgewezen. Meer informatie? Klik hier voor onze Whitepaper Wtl.

 

Met EQUnet wordt aanvraag en controle een fluitje van een cent

Equivalence heeft de intelligente softwareapplicatie EQUnet ontwikkeld. Met EQUnet wordt het proces voor het benutten van Loonkostenvoordelen volledig digitaal uitgevoerd. Ook de beschikking Wtl wordt automatisch gecontroleerd. Dat scheelt veel werk en u weet precies welke correcties u nog moet doorvoeren voor optimale benutting van het Loonkostenvoordeel. 

Meer informatie? Neem contact op met Equivalence.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Voorlopige berekening Wtl

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Voorlopige berekening Wtl

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Voorlopige berekening Wtl

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer