Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 22-02-2024
SZ-regelingen

Controleer de berekening Wtl goed, want u heeft tot 2 mei om te corrigeren

U ontvangt in de maand maart de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein over het afgelopen kalenderjaar van UWV, met daarin de toe te kennen loonkostenvoordelen (LKV) en lage inkomensvoordeel (LIV).

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of herplaatsen, hebben recht op LKV. Het benutten van deze regeling is arbeidsintensief, behoeft expertise en is aan wettelijke termijnen gebonden. U heeft bijvoorbeeld een doelgroepverklaring van UWV nodig en als werkgever moet u het LKV zelf aanvragen via de aangifte loonheffingen. Doet u dit niet of te laat, dan vervallen uw rechten en ontvangt u géén LKV.

Wettelijke termijnen

Voor alle stappen in het aanvraagproces voor LKV gelden strikte wettelijke termijnen:

3 maanden
Een doelgroepverklaring vraagt u aan binnen 3 maanden ná datum indiensttreding of herplaatsing.

Vóór 2 mei
Ná ontvangst van de doelgroepverklaring mag u de aanvraag LKV via de loonaangifte indienen. Dit dient u vóór 2 mei van ieder jaar voor het LKV van het afgelopen kalenderjaar in te sturen bij de Belastingdienst. Een correctieaangifte over het jaar 2023 dient u dus vóór 2 mei 2024 via de Loonaangifte te hebben ingediend. Worden deze termijnen niet gehaald, dan wordt u geen LKV toegekend.

Controleer de voorlopige berekening Wtl goed

De voorlopige berekening Wtl wordt door UWV aan werkgevers verzonden die -volgens de gegevens bij UWV- aanspraak kunnen maken op LKV. De gegevens bij UWV zijn gebaseerd op uw aanvragen doelgroepverklaring en de door u ingestuurde loonaangifteberichten. De voorlopige berekening heeft als doel u de mogelijkheid te geven om nog tijdig correcties op de berekening door te voeren in de salarisadministratie. Dit kan tot 2 mei.
Gebleken is dat er nog steeds veel onduidelijkheden bestaan over de juiste aanvraagprocedure van het LKV. Controleer uw beschikking dus goed! Na 1 mei kunt u geen correcties meer doorvoeren en wordt rond de maand juli de definitieve beschikking door de Belastingdienst uitgereikt. Op deze beschikking kan bezwaar worden ingediend, maar als u de wettelijke termijnen niet heeft gehaald ondanks dat u wel recht heeft op LKV, dan wordt uw bezwaar rücksichtslos afgewezen. Meer informatie? Klik hier voor onze Whitepaper Wtl.

Met EQUnet wordt aanvraag en controle een fluitje van een cent

Equivalence heeft de intelligente softwareapplicatie EQUnet ontwikkeld. Met EQUnet wordt het proces voor het benutten van Loonkostenvoordelen volledig digitaal uitgevoerd. Ook de beschikking Wtl wordt automatisch gecontroleerd. Dat scheelt veel werk en u weet precies welke correcties u nog moet doorvoeren voor optimale benutting van het Loonkostenvoordeel. 

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence V2

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt