Herbeoordeling

Wanneer vindt er een herbeoordeling van uw WGA-uitkering plaats?

Wanneer uw gezondheidssituatie niet meer overeen komt met uw uitkering-situatie of wanneer u na het einde van de loongerelateerde WGA-uitkering lange tijd niet meer door het UWV bent gezien, kan er een herbeoordeling plaatsvinden. Op het moment dat uw loongerelateerde WGA-uitkering wordt omgezet naar een loonaanvulling- of vervolguitkering is het van belang dat er wordt gekeken naar uw resterende verdiencapaciteit (wat kunt u nog met passend werk aan inkomen verdienen). Dit vormt namelijk de basis voor het vaststellen van het recht op een loonaanvulling- of vervolguitkering. Het is belangrijk dat dit op juiste wijze door UWV wordt vastgesteld zodat u de juiste uitkering krijgt die bij uw gezondheidssituatie past. De WIA-specialist stelt niet uw resterende verdiencapaciteit of arbeidsongeschiktheidspercentage vast, dat blijft een taak van UWV. De WIA-specialist stelt wel vast of er een herbeoordeling moet worden aangevraagd bij UWV op basis van bovenstaande criteria. Op dat moment ontvangt u een uitnodiging van UWV voor een afspraak met de verzekeringsarts en/of met een arbeidsdeskundige om uw gezondheidssituatie te bespreken.

Wat gebeurt er na de herbeoordeling?
Tijdens de herbeoordeling beoordeelt UWV op basis van uw gezondheidssituatie opnieuw uw mogelijkheden om te werken. Daarbij wordt er altijd rekening gehouden met uw individuele medische situatie en uw specifieke beperkingen. Indien u door de verandering van uw gezondheid meer of juist minder kan werken heeft dit gevolgen voor de hoogte of de duur van uw WGA-uitkering. Na een herbeoordeling ontvangt u binnen 8 weken een beslissing van UWV.

Op de website van UWV vindt u meer informatie over een herbeoordeling en wat u kunt doen om goed voorbereid naar uw afspraak te gaan. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de WIA-specialist van het WIA EC die u praktische tips en informatie hierover kan geven.