WIA Expertise Center

Wat doet het WIA Expertise Center voor u?

Het WIA Expertise Center (WIA EC) is een afdeling bij Equivalence waarin WIA-specialisten werkzaam zijn. Het WIA EC ondersteunt en begeleidt werknemers met een WIA-uitkering. Dit doen zij in opdracht van uw (voormalige) werkgever of zijn verzekeraar waar het WIA-risico is verzekerd.

Meer over de WIA
Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. U kunt een IVA-uitkering krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Een WGA-uitkering ontvangt u als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken.

Begeleiding door WIA EC
Als u een WGA-uitkering ontvangt kan het zijn dat uw gezondheidssituatie verbetert of verslechtert. Het kan zijn dat in de loop van de jaren uw gezondheidssituatie niet meer overeen komt met uw uitkering. De WIA specialist bekijkt uw individuele situatie. Zij zullen bekijken of er wellicht mogelijkheden zijn om weer deel te nemen aan het arbeidsproces of dat u mogelijk recht heeft op een andere uitkering. Zij zullen u hierover informeren en wanneer dat nodig is hierin begeleiden. Met de WIA-specialist kunt u zelf ook sparren over uw situatie of vragen om advies. Zij kunnen u informeren over de wetgeving die voor u geldt, hoe het proces bij UWV werkt en hoe u zich kunt voorbereiden op een eventuele WIA-keuring of herbeoordeling.

Ontvangt u een WGA-uitkering?

Dan monitort UWV uw gezondheid en mogelijkheden voor re-integratie. Uw (voormalig) werkgever heeft Equivalence gevraagd om UWV daarin te activeren en te controleren. Dit noemen wij WIA-monitoring.

Het kan ook zijn dat uw (voormalig) werkgever eigenrisicodrager is voor het WIA-risico. In dat geval is niet UWV maar de werkgever zelf verantwoordelijk voor het monitoren van uw gezondheid en mogelijkheden voor re-integratie: dit noemen wij eveneens WIA-monitoring.

WIA EC begeleidt u
Uw werkgever heeft Equivalence gevraagd om het proces van WIA-monitoring uit te voeren, te begeleiden en te regisseren. De werkzaamheden die hierbij horen zijn belegd bij de WIA-specialisten van de afdeling WIA EC. U heeft tijdens de periode dat u een WGA-uitkering ontvangt regelmatig contact met de WIA-specialisten van deze afdeling. Zij hebben een primair doel en dat is om u te begeleiden en te ondersteunen naar re-integratie en herstel op basis wat er voor u mogelijk is gelet op uw gezondheidssituatie. Kunt u nu en in de toekomst niet meer werken? Dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op een IVA-uitkering. De WIA-specialist informeert u over het proces en begeleidt u bij de aanvraag richting UWV.