Rollen: wie doet wat?

Werkgever

De werkgever vergoedt uw WGA-uitkering. Sommige werkgevers blijven tijdens de WGA verantwoordelijk voor hun (ex)werknemers. Zowel voor de betaling van de WGA-uitkering als voor de re-integratie. Deze werkgevers zijn eigenrisicodragers, zij betalen hiervoor geen premie meer aan UWV.

Het kan zijn dat uw werkgever uw WGA-uitkering rechtstreeks aan u betaalt of dat UWV uw WGA-uitkering aan u betaalt en dit later dan weer verrekent met uw (voormalig)werkgever. UWV let daarbij op dat uw (voormalig) werkgever zich aan zijn plichten houdt en dat u uw WGA-uitkering ontvangt.

 

Uzelf

U ontvangt een WGA-uitkering omdat u deels (of in de toekomst meer) kunt werken of u ontvangt deze uitkering tijdelijk als u volledig arbeidsongeschikt bent. Het is belangrijk dat u eigen inkomsten gaat krijgen op basis van wat er voor uw gezondheidssituatie mogelijk is. Tijdens de periode dat u een WGA-uitkering ontvangt is het van belang dat u blijft werken aan uw herstel en probeert te voorkomen dat u (meer) arbeidsongeschikt raakt. Indien van toepassing bent u verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Het is van belang dat u meewerkt aan uw re-integratie om weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. Uitgangspunt van de re-integratie begeleiding is dat het werk is dat past bij uw gezondheidssituatie. U maakt hierover afspraken met de WIA-specialist van het WIA EC over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw WIA re-integratie plan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Wat gebeurt er als ik niet werk aan mijn herstel of niet meewerk aan mijn re-integratie?
Als u niet werkt aan uw herstel of meewerkt aan re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw WGA- uitkering. U krijgt dan mogelijk tijdelijk minder uitkering. Het is van belang dat u altijd goed contact houdt met de WIA-specialist van het WIA EC en dat als er onduidelijkheden zijn dat u dit met de WIA-specialist bespreekt.

WIA Expertise Center

Deze afdeling verzorgt de WIA-monitoring en begeleidt u tijdens de periode dat u een WGA-uitkering ontvangt. Deze periode bedraagt maximaal 10 jaar en stopt eerder op het moment dat er geen recht meer bestaat op een WGA-uitkering. De WIA-specialist van het WIA EC voert in samenwerking met de bedrijfsarts en indien nodig andere interventionisten (zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, loopbaancoach of re-integratie bureau) de regie gedurende uw WGA-periode. Daarbij is de focus; re-integratie. Bent of wordt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ondersteunt het WIA EC u bij het verkrijgen van een IVA uitkering.

Het WIA EC is uw aanspreekpunt, bij vragen kunt u WIA EC bereiken per mail (WIA@equivalence.nl) of telefoon 085-3034354.

 

UWV

UWV is de instantie die beoordeelt of u (nog steeds) recht heeft op een WIA-uitkering. Na de periode van 104 weken ziek heeft u gesprekken met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. Na deze gesprekken ontvangt u een WIA beschikking.
Bent u het niet eens met de WIA-beschikking? Dan kunt u bezwaar indienen bij UWV. UWV zal op uw bezwaar een beslissing afgeven. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.

UWV heeft bij uw re-integratie ook een rol: gedurende de periode dat u een WGA-uitkering ontvangt kunt u gebruik maken van de diensten van UWV. Zij kunnen u ondersteunen en begeleiden naar herstel en naar werk. Is uw (voormalig) werkgever eigenrisicodrager voor de WGA? Dan neemt de werkgever deze rol van UWV over. Ongeacht of uw (voormalig) werkgever eigenrisicodrager is of niet, kunt u voorzieningen of hulpmiddelen krijgen via UWV. Voorbeelden daarvan zijn een aangepast toilet, een aangepaste werkplek of hulp van een schrijf- en gebarentolk.