Uitvoering eigenrisicodragerschap

Bij een keuze voor eigenrisicodragerschap voor de ZW, sluit Equivalence uw onderneming aan op het ZW Expertise Center van Equivalence. De activiteiten van het ZW Expertise Center zijn er op gericht om de wettelijke taken en verplichtingen uit te voeren en te bewaken, de verzuimschade te beheersen en zoveel mogelijk te beperken.

Equivalence voert namens u de regie over het ZW eigenrisicodragerschap en draagt zorg voor de uitvoering van alle bij het ZW eigenrisicodragerschap horende werkzaamheden.

U meldt enkel de zieke werknemer bij Equivalence en draagt het lopende verzuimdossier aan Equivalence over. Equivalence start direct de verzuimintake en meldt de ex-werknemer ziek-uit-dienst bij UWV. Vanaf dat moment voert Equivalence alle werkzaamheden uit voor de re-integratiebegeleiding van uw zieke ex-werknemer en de ZW-uitkeringen administratie.

Kijk onder de verschillende taken voor meer informatie per onderdeel of neem contact op met Equivalence.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Ook volledig ontzorgd worden?