Indienen loonaangifte

Equivalence verzorgt en verstuurt 4-wekelijks de loonaangifte aan de Belastingdienst. U draagt -op aangeven van Equivalence en op basis van een betaallijst (SEPA-bestand)- zelf de loonheffingen af aan de Belastingdienst.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?