Toepassen maatregelenbesluit

Wanneer door het ZW Expertise Center van Equivalence wordt vastgesteld dat de ex-werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie wordt het sanctiebeleid ingezet (conform Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten). Hierover stemt het ZW Expertise Center af met UWV, draagt zorg voor de onderbouwing richting UWV voor het toepassen van het maatregelenbesluit en zorgt ervoor dat UWV een besluit aan de ex-werknemer uitreikt. 

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?