Opstellen ZW-specificatie en betaaloverzicht

Equivalence stelt ieder betalingstijdvak de uit te betalen ZW uitkeringen, de daarover verschuldigde sociale premies en de in te houden loonheffingen vast. Daarbij stelt Equivalence de loonstroken op, houdt betaallijsten en mutaties bij, doet de maandelijkse loonaangifte en nihilaangifte richting Belastingdienst en verstrekt de jaaropgave aan de ex-werknemer. Op basis van de door Equivalence verstrekte betaallijsten (SEPA-bestanden) verzorgt u zelf de feitelijke uitbetaling aan ex-werknemers en Belastingdienst.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?