Vaststellen recht en hoogte ZW-uitkering

Equivalence voert een volledige ZW-administratie voor uw onderneming uit. Daarbij wordt bij de ziekmelding het recht en de hoogte van de ZW uitkering vastgesteld en vastgelegd in de ZW-administratie. Indien de ZW-uitkering naar de mening van Equivalence niet aan uw onderneming mag worden toegerekend, zal zij daarover toelichting geven aan u en uw ex-werknemer en de ex-werknemer doorverwijzen naar UWV. 

Als de arbeidsongeschiktheid van de ex-werknemer is veroorzaakt door een derde, signaleert het ZW Expertise Center dit. In uw opdracht verhaalt het ZW Expertise Center de kosten van de uit te betalen Ziektewetuitkering en de kosten voor re-integratie op de veroorzaker.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?