Inzet bedrijfsarts of interventionist

Het ZW Expertise Center van Equivalence zet de door haar geselecteerde en gespecialiseerde Bedrijfsarts in die de medische situatie toetst en advies geeft tot het vergroten van de arbeidscapaciteit van de ex-werknemer.

Hij is bevoegd om vast te stellen of er sprake is van ziekte en wat de eventuele (medische) beperkingen zijn tot het verrichten van arbeid. De bedrijfsarts werkt nauw samen met het ZW Expertise Center om een snelle re-integratie mogelijk te maken. Tevens zet het ZW Expertise Center indien nodig en na akkoord van haar opdrachtgever interventies in en monitort de uitvoering van de in het kader van re-integratie gemaakte afspraken.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat de ZW-schadelast optimaal wordt beheerst en beperkt. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

OOK VOLLEDIG ONTZORGD WORDEN?