ZW

ZW- risico

  • De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht.
  • De ZW-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels.
  • UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze ZW- en WGA schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het ZW risico.


Aanpak Risk Scan

  • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw ZW-Schadelast vanaf 2015 tot en met heden en op basis van dat inzicht worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt.
  • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
  • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
  • Aan de hand van beide inzichten kan u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager ZW.


Uitvoering ZW Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. U heeft bovendien te maken met complexe wet- en regelgeving en frequent een flink aantal veranderingen waar u rekening mee moet houden. Equivalence neemt de tijdrovende uitvoering van deze werkzaamheden uit handen, zodat u zich op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.