ZW (Ziektewet)

ZW- risico

  • De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht.
  • De ZW-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels.
  • UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze ZW-schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het ZW risico.

ZW Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. U heeft bovendien te maken met complexe wet- en regelgeving en frequent een flink aantal veranderingen waar u rekening mee moet houden. Het ZW Expertise Center van Equivalence neemt de tijdrovende uitvoering van deze werkzaamheden uit handen, zodat u zich op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.

Daarbij maken wij het voor u mogelijk om de dienstverlening van Equivalence naar uw wensen en behoefte in te vullen. Uiteraard werkt Equivalence met standaard processen, maar wij vinden dat onze klanten daarbinnen keuzes moeten kunnen maken. Maatwerk en kwaliteit is wat Equivalence onderscheidt.

Klik rechts op de verschillende taken om te lezen welke werkzaamheden het ZW Expertise Center van Equivalence voor u uitvoert bij het ZW Eigenrisicodragerschap.

Aanpak Risk Scan

  • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw ZW-Schadelast vanaf 2016 tot en met heden en op basis van dat inzicht worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt.
  • Equivalence kijkt daarbij naar uw situatie, niet naar een algemeen voorkomende situatie. Maatwerk is cruciaal bij dit onderwerp.
  • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
  • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
  • Aan de hand van beide inzichten kunt u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager ZW.
  • Na uw besluit ondersteunt Equivalence u bij de uitvoering en schadelastbeheersing van het ZW risico.

Meer informatie

Onze oplossingen