Beschikking UWV

Wat houdt de beschikking in?

Heeft u van UWV een beschikking ontvangen? Dan heeft u zich waarschijnlijk niet aan de gemaakte afspraken gehouden of bent u uw verplichtingen niet (volledig) nagekomen.
De maatregel die is vermeld in de beschikking wordt door UWV aan u opgelegd. De zwaarte of hoogte van deze maatregel is afhankelijk van de schending van uw plichten. De wijze waarop dit door UWV wordt beoordeeld en de hoogte van een maatregel is vastgelegd in het maatregelenbesluit Sociale Zekerheidswetten